Gala Jubileuszowa 85 Lecia Wojewódzkiego Domu Kultury W Kielcach

Jubileusz Wojewódzkiego Domu Kultury

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach w 2020 roku skończył 85 lat. Z powodu panującej pandemii oraz obowiązujących wówczas obostrzeń świętowanie tego jubileuszu było niemożliwe i zostało przełożone na 2021 rok. Gala jubileuszowa odbędzie się 11 listopada o godzinie 17.00 w sali widowiskowej WDK.

Historia Wojewódzkiego Domu Kultury

Pod koniec 1932 roku ukonstytuowało się stowarzyszenie pod nazwą „Dom Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kielcach”. 28 stycznia 1933 roku zostało ono wpisane przez wojewodę kieleckiego Jerzego Paciorkowskiego do wojewódzkiego rejestru stowarzyszeń i związków pod numerem pierwszym. Przewodniczącym stowarzyszenia został generał Juliusz Zalauf, członkami zarządu byli m.in.: prezydent Kielc Stefan Artwiński, płk Jan Witold Bigo, dowódca 2 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów i Bolesław Ostrowski, dowódca 4 Pułku Piechoty Legionów.

12 czerwca 1933 roku nastąpiło poświęcenie kamienia węgielnego i podpisanie aktu erekcyjnego, które wizytował prezydent RP Ignacy Mościcki. Dom WF i PW postanowiono wybudować na terenie dawnego folwarku Psiarnia, przy Krakowskiej Rogatce, który leżał przy trakcie, którym w sierpniu 1914 wkroczyła do Kielc Pierwsza Kompania Kadrowa pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. Sporządzenie projektu powierzono profesorowi Politechniki Warszawskiej Edgarowi Aleksandrowi Norwethowi. Projekt nie zachował się do czasów dzisiejszych, w Archiwum Państwowym w Kielcach znajduje się opis techniczny. Projekt wnętrz budynku wykonał kielczanin, rzeźbiarz Leon Książyński.

Dom Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Obronnego otwarto 11 listopada 1935 roku z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a uroczystego otwarcia dokonał marszałek Edward Rydz-Śmigły. Tydzień później, 18 listopada, Dom WF i PW im. Józefa Piłsudskiego zainaugurował sezon artystyczny widowiskiem teatralnym w wykonaniu grupy objazdowej teatru “Reduta”.

Podczas niemieckiej okupacji w latach 1939–1945 budynek działał jako Niemiecki Dom Żołnierza (tzw. Soldatenheim), z którego korzystały stacjonujące w Kielcach wojska Wehrmachtu. W końcowej fazie II wojny światowej, podczas odwrotu wojsk niemieckich pomieszczenia budynku służyły jako punkt szpitalny.

W 1946 roku podjęto decyzję o utworzeniu Domu Kultury Robotniczej, której nazwę zmieniono w 1949 roku na Wojewódzki Dom Kultury Związków Zawodowych, a placówkę przekazano pod zarządzanie Wojewódzkiej Radzie Związków Zawodowych.

Od 12 maja 1990 roku instytucja funkcjonuje pod nazwą Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.

Podczas uroczystości rocznicowych:

  • w części oficjalnej zostaną rozdane statuetki i odznaczenia dla dla osób i instytucji współpracujących z WDK, byłych i obecnych pracowników.
  • w części artystycznej wystąpią: Olga Bończyk, zespół Mafia, Shapeless, Marszałkowska Orkiestra Dęta, Zespołu Pieśni i Tańca “Kielce”, artyści z WDK, będzie też pokaz filmów o historii WDK.

Galę poprowadzi Renata Drozd i Wojciech Niemczyk.

Zaproszenia na galę jubileuszową można odbierać w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach od 8 listopada. Kontakt: Dział Promocji i Marketingu, telefon: 41 365 51 19.