Marszałek Andrzej Bętkowski, Wicemarszałek Marek Bogusławski, Dr Ewa Piecewicz

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta

– Chcę by wszyscy pacjenci naszych oddziałów i poradni psychiatrycznych byli spokojni i pewni profesjonalnej opieki lekarskiej, którą staramy się im zapewniać – powiedział podczas konferencji prasowej marszałek Andrzej Bętkowski. – Zależy nam również, by realizowany pilotażowo w Kielcach projekt Centrum Zdrowia Psychicznego był w pełni zrealizowany i stanowił wzór dla innych ośrodków.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego o sytuacji, związanej ze zmianami na stanowiskach kierowniczych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy  oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego rozmawiali marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Marek Bogusławski oraz dr Ewa Piecewicz, p.o. dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

– Zarządowi Województwa zależy na załagodzeniu sporu, jaki zaistniał pomiędzy dyrektor placówki Beatą Matulińską a lekarzami, opiekującymi się pacjentami w obu podległych placówkach opieki psychiatrycznej – podkreślał podczas spotkania z dziennikarzami marszałek Andrzej Bętkowski. – Przypominam, że decyzją Zarządu odwołano Beatę Matulińską z zajmowanego stanowiska. Jej stanowisko zajęła dr Ewa Piecewicz. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wnioskom lekarzy, nawiązaliśmy dialog. Podczas wczorajszego spotkania obie strony dyskusji wykazały dobrą wolę, by rozwiązać zaistniały problem. Podkreślam, że dla nas najważniejszy jest pacjent, który nie może poczuć się pozostawiony sam w sytuacji choroby. Zależy nam również, by zainicjowany pilotażowy projekt, pozwalający na odejście od instytucjonalnej opieki nad pacjentem psychiatrycznym, dający pełne wsparcie osobie chorej, był kontynuowany i spełnił wszystkie wymogi – dodał marszałek.

– Ta trudna sytuacja trwała 2 miesiące. Podkreślam, że najważniejsza jest obecnie troska o pacjentów, którzy w sytuacji sporu mogli poczuć się niekomfortowo, którzy mogli poczuć niewystarczające zainteresowanie swoją osobą i chorobą, która wymaga wsparcia i obecności kadry medycznej – powiedziała dr Ewa Piecewicz. – W uznaniu dotychczasowych rezultatów pracy, postanowiłam przywrócić na poprzednie stanowiska kierownicze osoby, które zostały z nich odsunięte przez dyrektor Matulińską. Dotyczy to kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego dr Beaty Bakalarz oraz kierownika II Kliniki Psychiatrii dr Martyny Kalety-Kupieckiej. Mam nadzieję, że zgodnie z postulatami lekarzy, w ślad za tym krokiem zostaną wycofane złożone wcześniej wypowiedzenia umów o pracę. Mam nadzieję, że lekarze staną przy pacjentach, dając im poczucie bezpieczeństwa, zapewniając ciągłość opieki nad chorymi, pozwalając realizować duże wyzwanie – rozpoczęty pilotażowy program tworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego.

Galeria zdjęć