Jubileusz Zespołu Pieśni I Tańca „kielce” (5)

Jubileusz Zespołu Pieśni i Tańca „Kielce”

W tym roku Zespół Pieśni i Tańca “Kielce” obchodzi 50. rocznicę powstania. Z tej okazji 16 czerwca odbędzie się koncert jubileuszowy. Dorobek i historię zespołu przypomniano dziś na konferencji prasowej, w której uczestniczyli:  marszałek Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, poseł Krzysztof Lipiec, dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach Adrian Ścipiór i jego zastępca Edyta Bobryk. 

– 50 lat to wiele wydarzeń w życiu tego zespołu. Cieszę się, że ta taneczna grupa znów wkracza w okres rozkwitu i występuje nie tylko dla polskiej publiczności. Samorząd Województwa  Świętokrzyskiego stara się  dbać o naszą kulturę i wspierać regionalnych artystów – podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski.

Zespół został utworzony z inicjatywy Tadeusza Zawistowskiego, ówczesnego prezesa Krajowego Związku Spółdzielni Zabawkarskich. Początkowo nie miał żadnej siedziby. Próby odbywały się w różnych miejscach. W 1976 roku siedzibą zespołu został Wojewódzki Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach i jest nią do dziś.

Po pierwszych zagranicznych sukcesach, 6 września 1975 r. artyści wystąpili w II programie TVP wraz z Leszkiem Drogoszem, Wiesławem Gołasem i Marią Cedro-Biskupową. Zespół koncertował w kraju i poza jego granicami, brał udział w międzynarodowych konkursach i festiwalach, występował, m.in. w Rumunii, Bułgarii, ZSRR, Holandii, Niemczech, Francji, Szwecji, na Węgrzech. W latach 1979 i 1983 zespół otrzymał dyplom honorowy ministra kultury i sztuki za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury, a w 1985 r. odznakę “Za zasługi dla Kielecczyzny”. W lutym 1998 r. tancerze zespołu wystąpili na deskach Kieleckiego Centrum Kultury w “Strasznym Dworze” Stanisława Moniuszki, w reżyserii Marii Fołtyn. W lutym 1998 r. działalność zespołu w WDK została zawieszona. Zespół został reaktywowany w 2004 roku. Koordynatorem zespołu jest Dorota Pięciak, choreografem – Agnieszka Adamczyk, instruktorem muzycznym – Radosław Suliga. Kostiumami opiekuje się Agnieszka Sadowska. Od trzech miesięcy w zespole gra pięcioosobowa kapela. Zespół Pieśni i Tańca “Kielce” przez cały rok prowadzi zapisy do grupy taneczno-wokalnej. Przynależność do zespołu jest bezpłatna. Zajęcia odbywają się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Uroczysty koncert

16 czerwca o godzinie 17.00 w sali widowiskowej WDK odbędzie się koncert jubileuszowy. Podczas spotkania widzowie obejrzą film o historii zespołu “Kielce”. Tancerze zaprezentują suitę lubelską, krakowską, łowicką i świętokrzyską oraz blok tańców narodowych. Wystąpi także Chór Garnizonowy WDK pod dyrekcją Edyty Bobryk. Wstęp wolny.

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach otrzymał z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie w wysokości 35 000 zł na realizację jubileuszu 50-lecia Zespołu Pieśni i Tańca “Kielce”.

 

Galeria zdjęć