Jubileuszowa edycja plebiscytu “Świętokrzyski Anioł Dobroci”

Jubileuszowa edycja plebiscytu “Świętokrzyski Anioł Dobroci”

Podczas 10. jubileuszowej edycji plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci” w środę, 22 października Samorząd Województwa Świętokrzyskiego uhonorował tych, którzy bezinteresownie wspierają potrzebujących. Statuetkę anioła z rąk przewodniczącego Sejmiku Tadeusza Kowalczyka oraz wicemarszałka Grzegorza Świercza otrzymała Elżbieta Soberka,  kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach. Podczas uroczystości w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach przypomniano laureatów poprzednich edycji. W gali wzięły udział również: radna Sejmiku Jolanta Rybczyk oraz dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  Barbara Jakacka-Green.

Plebiscyt „Świętokrzyski Anioł Dobroci” jest inicjatywą Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, która odbywa się od 2005 roku. Jest formą ukłonu, podziwu i wyrazu szacunku dla tych, którzy dodatkowo, poza swoimi obowiązkami angażują się, wspierając potrzebujących. Dzięki ich opiece, miłości oraz cierpliwości pomagają wyjść z życiowego zakrętu tym, którzy stracili wiarę, motywację, czy dotknęła ich choroba oraz cierpienie.

– Przed sobą mam ludzi, którzy robią bardzo wiele dla potrzebujących. Stąd moja duża wdzięczność dla Was. Dziękuję w imieniu naszego regionalnego parlamentu – Sejmiku za to co robicie z potrzeby serca. Wasze działania są nieocenione – mówił przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, który podziękował za zaangażowanie w tę inicjatywę dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  Barbarze Jakackiej-Green.

Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Grzegorz Świercz podkreślił, że praca tych „aniołów” jest działaniem na rzecz całego społeczeństwa obywatelskiego. – Dziś honorujemy ludzi, którzy w tych trudnych czasach pracują na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Pracują dla ludzi, którzy znajdują się z boku, nie nadążają  i co najważniejsze – działają przeciw wykluczeniu. Zostawiają cząstkę swojego życia na rzecz innych  – mówił wicemarszałek Grzegorz Świercz.

Statuetka „Świętokrzyskiego Anioła Dobroci” jest przyznawana w kategorii indywidualnej i zespołowej.  Tegoroczny symbol dobroczynności otrzymała: Elżbieta Soberka kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach. Dostała statuetkę i czek na 2 tysiące złotych.

 – Dziękuję za tę ważną nagrodę. Jest ona zwieńczeniem mojej, 27-letniej pracy w pomocy społecznej. Cieszę się, że została ona doceniona. Jestem szczęśliwa, że mogę pracować z osobami niepełnosprawnymi, wspaniałymi i zdolnymi ludźmi. Ta nagroda to ich zasługa – podkreśliła Elżbieta Soberka.

Wyróżnienie w kategorii zespołowej, list gratulacyjny oraz zestaw komputerowy (laptop) otrzymała  Fundacja Pomocna Dłoń z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Goście po oficjalnej części zostali zaproszeni przez dyrektora teatru Piotra Szczerskiego na spektakl „Poskromienie Złośnicy” Williama Szekspira, który został uznany za najlepszą inscenizację szekspirowską w Polsce i otrzymał nagrodę Złoty Yorick.

Laureaci „Świętokrzyskiego Anioła Dobroci” 2014:

Elżbieta Soberka – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach. Dzięki staraniom Pani Elżbiety dom samopomocy w Starachowicach stał się  miejscem, gdzie realizowane są nowatorskie rozwiązania mające wspierać i aktywizować podopiecznych placówki. Elżbieta Soberka jest osobą kompetentną, kreatywną, fachową z dużym doświadczeniem. Jest aktywnym społecznikiem, w swej pracy wychodzi poza ramy instytucjonalnych działań. Nie boi się nowości – wprowadziła niestandardowe formy pracy z podopiecznymi:  terapię dźwiękiem z wykorzystaniem mis tybetańskich, gongu, aromaterapię która pozwala na odprężenie i relaksację, światłoterapię działającą przeciwdepresyjnie, śmiechoterapię która redukuje stres i wzmacnia siły obronne, psychoedukację. Pomoc dla osób znajdujących się w kryzysie psychicznym świadczona jest całą dobę, pani kierownik wspiera swych podopiecznych przy usamodzielnianiu się, szukaniu pracy, organizuje pomoc prawną i aktywnie włącza niepełnosprawnych w życie społeczne.

Fundacja Pomocna Dłoń z Ostrowca Świętokrzyskiego –  działa od 2009 r. Jednym z ich działań jest realizacja programu reintegracji społeczno-zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, opuszczających zakłady karne, mających trudności z przystosowaniem się do życia, osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu, bezdomnych. Uczestnicy Centrum Integracji społecznej zdobywają nowe zawody – uczą się brukarstwa, cukiernictwa, kucharstwa, opieki nad osobami zależnymi, stolarstwa, budownictwa itp. Fundacja wspiera także młodzież uczącą się, organizuje turniej sportowy Piłkarskie Ogrody, Biegi Niepodległości, realizuje wizyty studyjne.

Laureaci wszystkich edycji plebiscytu:

W roku 2005: ksiądz Kustosz Czesław Wala i Stowarzyszenie „Świętokrzyski Bank Żywności”

W roku 2006: Jolanta Włoch – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie i Świetlica Środowiskowo- Socjoterapeutyczna w Sędziszowie

W roku 2007: nieżyjący już Józef Lichnowski – który prowadził Kieleckie Stowarzyszenie im. Alberta Schweitzera i Stowarzyszenie przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie

W roku 2008: Tereliza Braun  – wieloletni kurator społeczny i Oddział Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół  Dzieci w Końskich  

W roku 2009: Zofia Łachut – wieloletnia działaczka społeczna i Caritas Diecezji Kieleckiej

W roku 2010: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Przystań” ze Starachowic

W roku 2011: Ryszard Grzyb – przedsiębiorca

W roku 2012: Antoni Bryła – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bejscach

W roku 2013: Teresa Gajewska – rodzina zastępcza niespokrewniona niezawodowa