Jak walczyć z powodzią

15–18 października 2007, Szczyrk 

W dniach  planowane jest zorganizowanie przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przy współudziale Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Śląskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach ogólnopolskiego szkolenia pn. „Ochrona przed powodzią”.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się w załączonej karcie zaproszenia lub na stronie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej – www.kzgw.gov.pl.
Zainteresowane udziałem w szkoleniu osoby prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres e-mail: marta.pytkowska@kzgw.gov.pl. lub do Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt p. Martą Pytkowską tel. (0-22) 37 20 247, e-mail: marta.pytkowska@kzgw.gov.pl – przedstawicielem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej lub p. Kazimierzem Maciejczykiem tel. (0-32) 256 22 45. – przedstawicielem ŚRNOT.

Źródło: www.samorzad.pap.com.pl