Świętokrzyskie w obiektywie

– konkurs OŚ ZPAF w Kielcach

ZPAF w Kielcach zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt: “Świętokrzyskie w obiektywie”.

W III edycji konkursu fotograficznego “Świętokrzyskie w obiektywie” tematem przewodnim jest “Świętokrzyskie na co dzień i od święta”. Region świętokrzyski to nie tylko zabytki i pejzaż – tym tematem chcieliśmy zwrócić uwagę fotografujących na jego mieszkańców. To oni swoją codzienną pracą kształtują przestrzeń wokół siebie, to ich obyczaje, tradycje, kultura wyodrębnia nasz region spośród innych. Chcielibyśmy pokazać mieszkających i związanych z ziemią świętokrzyską ludzi: ich twarze i sylwetki, ich pracę wpisaną w codzienność a odpoczynek i zabawę w święta, relikty pradawnych obrzędów, ale i nowoczesność: wszystko to, co składa się na pełne życie współczesnego mieszkańca świętokrzyskiej krainy.

I. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:

1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich fotografujących.
2. Tematyka prac ściśle związana z nazwą konkursu.
3. Na konkurs przyjmowane będą wyłącznie fotografie nowe, nigdy wcześniej nie publikowane.
4. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić dowolną liczbę zdjęć w formacie min. 24×30 cm.
5. Cykl zdjęć wyraźnie oznaczony traktowany będzie jako jedna praca.
6. Technika prac konkursowych dowolna, mieszcząca się w ramach znanych technik fotograficznych.
7. Na odwrocie każdej pracy należy podać:
– imię i nazwisko autora,
– dokładny adres,
– tytuł pracy,
– w przypadku zestawu: kolejność i układ.
8. Opłatę w wysokości 20 PLN (dwadzieścia złotych) przeznaczoną na koszty wysyłki prac po wystawie należy dokonać na konto: OŚ ZPAF w Kielcach,
nr konta 42 1020 2629 0000 9102 0118 1973
W przypadku osobistego odbioru prac po wystawie opłata jest zbędna.
9. Prace w sztywnych opakowaniach wraz z dołączonym spisem zdjęć należy składać lub nadsyłać na adres: Kielecka Galeria Fotografii ZPAF BWA ul. Planty 7/9 25-508 Kielce.
10. Organizatorzy zapewniają zwrot prac w tych samych opakowaniach.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania zdjęć w katalogu, prasie, telewizji i internecie w celach reklamowych wystawy “Świętokrzyskie w obiektywie”.
12. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatorów.
13. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
14. Warunki konkursu mają moc postanowień umownych, obowiązujących organizatorów i uczestników konkursu.

II. TERMINARZ:

– ostateczny termin przyjmowania prac do 15.10.2007 r.
– posiedzenie Jury do 25.10.2007 r.
– zawiadomienie o wynikach konkursu do 10.11.2007 r.
– ekspozycja wystawy listopad – grudzień 2007 r.
– zwrot prac do 31.12.2007r.

III. NAGRODY:

NAGRODA GŁÓWNA – 3000,00 PLN oraz Medal OŚ ZPAF
I Nagroda – 2000,00 PLN
II Nagroda – 1500,00 PLN
III Nagroda – 1000,00 PLN
Wyróżnienie – 500,00 PLN
Wszyscy uczestnicy wystawy otrzymują bezpłatnie katalog wystawy.

Zapraszając wszystkich miłośników fotografii, zarówno amatorów jak i zawodowców, życzę wspaniałych prac oraz jak najlepszych wyników w konkursie.

Prezes OŚ ZPAF
Andrzej Borys