Plener Fotograficzny

6-8 marca 2009 Jędrzejowskie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza na coroczny plener zimowy, który odbędzie się od 6 do 8 marca w Mąchocicach Scholasterii. Początek spotkania w piątkowe popołudnie w schronisku w Mąchocicach. Zgłoszenia można przesyłać na adres – foto@dkjedrzejow.pl