Poczwórne Targi

3-5 marca, Targi Kielce

Aż cztery imprezy rozpoczną się jutro w halach wystawienniczych Targów Kielce.
Podobnie jak w roku ubiegłym równolegle do II Targów Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON  odbędą  się XII Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX, VII Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia oraz X Targi Ekologiczne, Komunalne, Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu EKOTECH. Wszystkie imprezy potrwają do 5 marca br.

Podczas Targów Pneumatyki pokazane zostaną elementy oraz systemy pneumatyczne i hydrauliczne, sterowniki, napędy – układy, systemy automatycznego sterowania procesami z udziałem pneumatycznych i hydraulicznych elementów wykonawczych, roboty przemysłowe i manipulatory. Eksperci będą służyć radami z zakresu instalacji, napraw, usług inżynierskich, projektowych oraz technicznych.
Najlepsi polscy specjaliści z polskich uczelni wyższych, instytucji, centrów badawczych oraz firm przedstawią zagadnienia związane z „Krajowym sektorem techniki płynowej wobec wyzwań turbulentnego rynku”.

Jubileuszową edycję Targów Ekologicznych, Komunalnych, Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu EKOTECH zdominują rozwiązania technologiczne i projektowe służące ochronie środowiska naturalnego, a także uświadomienie oraz zwrócenie większej uwagi na problemy nurtujące branżę, podsunięcie tanich, a efektywnych rozwiązań wielkim, średnim i małym firmom trującym nasze otoczenie.
W trakcie EKOTECHu zaprezentują się przedsiębiorstwa zajmujące się: odzyskiwaniem, unieszkodliwianiem, zbieraniem, transportem, segregacją, obróbką i składowaniem odpadów. Nie zabraknie także ofert firm specjalizujących się w działalności wspierającej gospodarkę odpadami. Targi EKOTECH to również możliwość zapoznania się z najnowszymi metodami analizy gleby, wód gruntowych, biogazu oraz rekultywacji terenów zdegradowanych. Organizatorzy zachęcają również do wzięcia udziału w konferencjach, seminariach i prezentacjach dotyczących m.in.: „Opracowania Strategiczno-Planistyczne w Programowaniu Zrównoważonego Rozwoju Gminy”, „Oczyszczania odcieku spod składowiska – techniki oczyszczania z wykorzystaniem najnowszych technologii”, „Gospodarki odpadami w dobie kryzysu – zmiany, ale czy na dobre?”.

XII Międzynarodowe Targi Energetyki i VII Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – Nowa Energia cieszą się ogromnym zainteresowaniem wystawców i zwiedzających z Polski i zza granicy. Uczestniczą w nich producenci maszyn oraz urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych, najnowszych technologii systemowych, armatury sieciowej, kolektorów słonecznych, pieców opalanych drewnem, promienników ciepła, kotłowni opalanych biomasą oraz pojazdów na biopaliwo. Stoiska targowe wypełni najnowocześniejszy sprzęt związany z odnawianymi źródłami energii, wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii oraz eksploatacją urządzeń energetycznych i modernizacją istniejących sieci.
W tym roku pod hasłem „Dlaczego energetyka jądrowa” odbędzie się Krajowa Konferencja Renesans Energetyki Jądrowej 2009 pod patronatem Ministerstwa Gospodarki. Ponadto targi ENEX będą okazją do dyskusji na tematy „Biogazownie rolnicze”, „Energia z biomasy w praktyce”, „Energetyka Wiatrowa”, a podczas forum poruszony zostanie problem pomp ciepła. W czasie imprezy odbędzie się organizowana już po raz dziewiąty Konferencja „Odnawialne źródła energii – ocena zasobów paliw do produkcji OZE”.