Warsztaty interdyscyplinarne „Marcowe Gry”

23-29 marca, Sandomierz

W dniach 23 – 29 marzec 2009r., w I Liceum Ogólnokształcącym  w Sandomierzu odbędą się warsztaty  interdyscyplinarne „Marcowe Gry” organizowane przez    Sandomierskie Biuro Wystaw Artystycznych.

Propozycja skierowana jest do młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu oraz młodzieży zaproszonej z innych sandomierskich szkół. Do poprowadzenia zajęć zaproszeni zostali artyści, zajmujący się różnymi dziedzinami sztuki, którzy związani są ze środowiskami akademickimi w Krakowie, Wrocławiu oraz Warszawie. Młodzież będzie mogła skorzystać z takiego zakresu tematycznego jak: operatorstwo filmowe; warsztaty antropologiczne, sztuki performance, zajęcia malarsko-graficzne, ceramiczne, warsztaty papieru ręcznie czerpanego, zajęcia teatralne oraz warsztaty pracy z przestrzenią.

W terminie do 5 kwietnia 2009 roku przewidziana jest prezentacja efektów warsztatów w Galerii Sztuki Współczesnej BWA, przy Rynku 11 w Sandomierzu.