Konkurs na najpiękniejszy stroik

do 3 kwietnia, Jędrzejów Po raz drugi Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie organizuje konkurs na najpiękniejszy stroik wielkanocny. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe. Każda szkoła może przedstawić pięć prac (indywidualnych lub zespołowych), natomiast uczestnik indywidualny (osoba dorosła) tylko jedną pracę. Stroiki należy dostarczyć do 3 kwietnia do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 83. Prace oceni komisja konkursowa powołana przez starostę jędrzejowskiego. Stroiki będą oceniane za samodzielność wykonania, pomysłowość, staranność, ogólne wrażenie estetyczne. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, tel. (041) 386-58-05.