Wystawa broni Kuchenreuterów

do sierpnia, Kielce

Od 25 marca do sierpnia 2009 w Muzeum Narodowym w Kielcach, w Sieni Górnej Pałacu pokazana zostanie wystawa „Broń palna Kuchenreuterów w  zbiorach polskich”.

Na wystawie prezentowane będzie 58 dzieł – pistolety pojedynkowe z XVIII i XIX w., pistolety oficerskie, broń w pudłach z przyborami strzeleckimi , przykłady długiej broni palnej, rusznica tarczowa, w tym jeden pistolet z fałszywą sygnaturą przypisywany pracowni w Ratyzbonie, włączony jako przykład popularności, jaką cieszyło się nazwisko tych rusznikarzy. Wielowiekowa działalność rusznikarska przedstawicieli bawarskiego rodu Kuchenreuterów jest wielką rzadkością. Rozpoczyna ją Georg z Lichteneckh (ur. ok. 1640 r.), a tradycje kultywują Martin (ur.1958 r.) oraz Christoph (ur. 1965 r.). Warsztaty rodu Kuchenreuterów rozwijały się w Steinweg (obecnie dzielnica Ratyzbony), Stadtamhof, Cham i w Ratyzbonie.