Przewodniczący sejmiku województwa, marszałek województwa i sekretarz kapituły nagrody podczas obrad

Posiedzenie Kapituły Nagrody “Świętokrzyska Victoria”

Dziś odbyło się posiedzenie Kapituły XIII edycji Nagrody “Świętokrzyska Victoria”. Pod przewodnictwem marszałka Andrzeja Bętkowskiego, z udziałem przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia i sekretarz Kapituły, dyrektor Gabinetu Marszałka Anny Ciulęby wybrano laureatów. Poznamy ich w najbliższy piątek, 25 czerwca podczas uroczystej gali w Filharmonii Świętokrzyskiej im.O. Kolberga w Kielcach.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: „Samorządność” (dla gmin i powiatów), „Osobowość” (dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, społeczników, regionalistów, itp.) i „Przedsiębiorczość”. W tegorocznej edycji zostały wprowadzone dodatkowe kryteria w kategoriach „Przedsiębiorczość” oraz „Samorządność” dotyczące działań prowadzonych w walce z COVID-19.

W tym roku do biura nagrody wpłynęło 28 zgłoszeń. Prezentacja wszystkich zgłoszonych kandydatur została przesłana do członków Kapituły. Podczas posiedzenia przedstawili oni swoje propozycje. Każdy z członków Kapituły obecnych na posiedzeniu mógł zgłosić maksymalnie 5 kandydatów do nominowanych, w każdej kategorii nagrody. Kapituła wybrała i zatwierdziła nominowanych, którzy uzyskali największą ilość oddanych głosów.

W kategorii “Osobowość” nominowani zostali:

 • Mieczysław Bąk – aktywny działacz społeczny związany z Powiatem Skarżyskim,
 • Mirosław Gębski – starosta kielecki, zaangażowany w kultywowanie świętokrzyskiej tradycji i historii,
 • prof. Jacek Semaniak – wieloletni rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, obecnie prezes Głównego Urzędu Miar,
 • Tadeusz Wrześniak – przedsiębiorca z ziemi staszowskiej, udzielający wsparcia finansowego m.in. organizacjom pozarządowym, szkołom, wspierał finansowo szpital, policję i straż pożarną w zakupie środków ochrony osobistej niezbędnych podczas epidemii Covid-19,
 • Władysław Zimny – honorowy krwiodawca, prezes Klubu „HDK Sędziszów”, który funkcjonuje przy Fabryce Kotłów SEFAKO S.A.

W kategorii “Samorządność” nominowani zostali:

 • gmina Chmielnik – m.in. za rozbudowę placówek edukacyjnych w Chmielniku, Piotrkowicach, montaż odnawialnych źródeł energii i nowoczesnego oświetlenia, a także zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka,
 • gmina Kielce – za rozwój komunikacji publicznej, budowę Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego, inwestycje drogowe, mieszkaniowe, budowę Ogrodu Botanicznego, wspieranie rozwoju kultury i ochrony środowiska,
 • gmina Masłów – za zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Cedzynie, rozbudowę sieci ścieżek rowerowych, rozwój infrastruktury szkolnej,
 • gmina Mirzec – za termomodernizację budynków użyteczności publicznej, rozbudowę szkolnej infrastruktury sportowej,
 • gmina Starachowice – za zagospodarowanie parku miejskiego, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, poprawę infrastruktury drogowej, wspieranie przedsiębiorczości, kultury i sportu.

W kategorii “Przedsiębiorczość” nominowani zostali:

 • Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa „INWEX” sp. z o.o. z Kielc – znana z innowacyjnych produktów chemicznych z zakresu galwanotechniki, chłodziw do obróbki metali, chemii budowlanej, chemii samochodowej, preparatów wspomagających uprawę roślin, środków myjących, środków do dezynfekcji,
 • MASTER-SPORT – producent sprzętu sportowego ze Skarżyska-Kamiennej,
 • PHU ASPOLMAX Przetwórstwo Mięsa Andrzej Stępień z powiatu koneckiego – uznany producent wyrobów mięsnych i wędliniarskich, wspierający lokalne inicjatywy sportowe i społeczne,
 • STARPOL II Sp. z o.o. ze Starachowic, – producent wiązek przewodów elektrycznych, zdobywający laury i wyróżnienia za swoje produkty,
 • Wytwórcza Spółdzielnia Pracy “SPOŁEM” – autor i producent majonezu kieleckiego, musztard i innych uznanych produktów spożywczych.

 

Galeria zdjęć