Poznaliśmy nominowanych do Świętokrzyskiej Victorii

Poznaliśmy nominowanych do Świętokrzyskiej Victorii

Wiemy już, kto ma szanse na zwycięstwo w VIII edycji prestiżowego plebiscytu “Świętokrzyska Victoria”, organizowanego przez Samorząd Województwa. Łącznie w trzech kategoriach: przedsiębiorczość, samorządność i osobowość wpłynęły 53 zgłoszenia, spośród których wybrano 15 – po pięciu nominowanych w każdej z kategorii.

“Świętokrzyska Victoria” to nagroda Samorządu Województwa, której celem jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób – społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. W każdej z trzech kategorii: przedsiębiorczość, samorządność i osobowość o statuetkę i prestiżowy laur zwycięzcy ubiega się piątka nominowanych.

We wtorek, 26 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego odbyło się 2. posiedzenie kapituły tegorocznej edycji konkursu, któremu przewodniczył marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas. Podczas niego poznaliśmy piątkę nominowanych we wszystkich trzech kategoriach. Oto ich lista:

Przedsiębiorczość:

Effector S.A. – ma swoją siedzibę we Włoszczowie. Producent wytwarza bogatą kolekcję produktów aluminiowych. m.in.: listwy wykończeniowe i elementy aranżacji wnętrz, aluminiowe systemy okładzin okiennych, okapniki rynnowe, listwy przyszybowe, progi drzwiowe, okienne systemy drewniano-aluminiowe. Zajmuje się także prefabrykacją stolarki aluminiowej oraz świadczy usługi z zakresu powierzchniowej obróbki aluminium. Jest znaczącym eksporterem i dostawcą do krajów Unii Europejskiej, a także na rynki wschodnie. Posiada certyfikaty: QUALANOD, QUALICOAT oraz certyfikaty jakości ISO 9001/14001. Laureat licznych nagród branżowych m.in. Gepard Biznesu 2010, „Lider Regionu”, „Polski Sukces 2004”. jest sponsorem tytularnym klubu EFFECTOR KIELCE,  grającego w siatkarskiej ekstraklasie – PlusLidze.  Firma angażuje się m.in. w wydarzenia edukacyjne, współorganizuje festyny i pikniki. Finansuje zakup potrzebnych pomocy naukowych oraz sprzętu, realizuje interesujące przedsięwzięcia  z Politechniką Świętokrzyską. Effector dbająca o jakość, ekologię oraz ochronę środowiska, wdrożył Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Ochrony Środowiska zgodny z normami  ISO 9001/ISO 14001. W zakładzie funkcjonuje sprawny i usystematyzowany system segregacji odpadów i oczyszczania ścieków. EFFECTOR S.A. od lat specjalizuje się w obróbce aluminium. Niektóre innowacyjne rozwiązania są stosowane w zakresie anodowania, które jest jednym z rodzajów obróbki. Spółka Effector posiada w swojej ofercie usługi lakierowania proszkowego. Jednym z przykładów stosowania innowacyjnych rozwiązań jest np. robot do spawania Kawasaki FS010X, który ma wiele zastosowań. Jest używany do spawania, ale również przenoszenia, czyszczenia oraz polerowania. Firma buduje długoterminowe relacje ze swoimi pracownikami, oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Producent organizuje z myślą o zatrudnionych szkolenia,  umożliwia im zawodowy awans, tworzy interesujące perspektywy rozwoju. Spółka jest jednym z największych podmiotów zatrudniających pracowników w regionie. Obecnie zatrudnia blisko 300 pracowników.

Grupa PSB S.A. z siedzibą w Wełeczu k/Buska-Zdroju, działa na rynku od 18 lat, jest największą i najszybciej rozwijającą się siecią hurtowni materiałów budowlanych oraz marketów dom i ogród w Polsce. Obecnie Grupa zrzesza 352 małe i średnie, rodzinne firmy z terenu całej Polski, które prowadzą handel w 425 składach budowlanych, w 208 marketach PSB-Mrówka oraz w 43 centrach handlowych PSB-Profi. W placówkach sieci PSB pracuje ponad 12 tysięcy osób. W 2015 r. Grupa PSB S.A. przejęła Hotel Słoneczny Zdrój Medical SPA & Wellness **** świadczący usługi hotelowe, uzdrowiskowe, pielęgnacyjne, gastronomiczne, konferencyjne, rekreacyjne i rozrywkowe w jednym miejscu. Jest laureatem licznych nagród m.in. „Business Superbrands 2015/2016”, III miejsce w rankingu Największych Firm Województwa Świętokrzyskiego „Złota Setka 2015” w kategorii „Branża Handlowa”, „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej 2014”  „Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP 2014”. Grupa PSB obejmuje swoim mecenatem wydarzenia kulturalne w regionie świętokrzyskim, wspomaga finansowo bądź materialnie liczne placówki edukacyjne, domy dziecka w Winiarach i Pacanowie, poszkodowane rodziny, szpitale, fundacje, stowarzyszenia. Sponsoruje sport m.in. piłkę nożną, piłkę ręczną, rajdy samochodowe. Coroku na cele chaytatywne przeznacza ok. 300 tys. zł. Prowadzi system segregacji odpadów i odzysku surowców wtórnych w biurach, magazynach oraz jednostkach handlowych oraz zbiórkę zużytych baterii, świetlówek, sprzętu elektrycznego wśród klientów jednostek handlowych. Inowacyjne rozwiązania jakie stosuje firma to Know-How prowadzenia nowoczesnych sklepów PSB-Mrówka oraz Know-How prowadzenia nowoczesnych placówek PSB-Profi. Są to opracowane przez firme własne rozwiązania organizacyjne dla tego typu biznesu. Centrala i parntnerzy Grupy PSB S.A. organizują wykłady teoratyczne i pokazy praktyczne produktów i technologii. W celu uzupełnienia części szkoleń stacjonarnych firma stworzyła platformę e-learnigową, służącą m.in. weryfikacji posiadanej wiedzy. Na koniec 2015 roku centrali Grupy PSB S.A.  pracowało 459 osób. Spółka realizowała program podnoszenia kwalifikacji swojej kadry przeznaczając w ubiegłym roku, na różnorodne szkolenia ponad połowy pracowników, kwotę ponad 70 tys. zł.

Huty Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak – działają od 2000 roku. Zatrudniają ponad 6,5 tys. osób, w tym 2,5 tys. na terenie powiatu staszowskiego. Huty są bardzo dobrze zarządzane, oferta jest stale dopasowywana i unowocześniana  dla  rynku, co czyni ją niezwykle atrakcyjną dla odbiorców praktycznie z wszystkich kontynentów. Za sukcesy zawodowe Huty Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak otrzymały szereg nagród i wyróżnień, m.in.: tytuł ,,Lider Polskiego Eksportu 2013”, statuetka Staszowskiej Izby Gospodarczej ,,Stambułka Staszowska” w kategorii ,,Firma mająca największy wpływ na rozwój powiatu”, tytuł “Euro firma 2005”, medal w dziedzinie ,,Działalność Filantropijna”. Przedsiębiorstwo jest sponsorem szeregu inicjatyw społecznych na terenie powiatu staszowskiego m.in. dofinansowuje zakupy sprzętu i prac remontowych w budynkach, Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji, wspiera finansowo Szpital w Staszowie, stowarzyszenia, remonty obiektów sakralnych, wydarzenia sportowe i kulturalne. Działania proekologiczne firmy polegają na stosowaniu nowoczesnych technologii i norm zapobiegających zanieczyszczeniu czy skażeniu środowiska. W czasie samej produkcji kładzie się nacisk na maksymalna oszczędność, m.in. wody i energii elektrycznej. Huty SA sponsorem festynów i konkursów proekologicznych oraz wspólnie z Urzędem Marszałkowskim organizowały konferencję proekologiczną. Utrzymanie wysokiej jakości produkcji, zarówno pod względem samego wykonania jak i nowoczesnego wzornictwa, wymaga zastosowanie szeregu innowacji, m.in. w zakresie rygorystycznej kontroli jakości wytwarzanych towarów, a także pozyskiwania najbardziej modnych w danym momencie wzorów i asortymentu oferowanych towarów. Huty Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak posiadają jeden z najlepszych programów logistycznych w kraju, w tego rodzaju przedsiębiorstwach.  Jeżeli chodzi o politykę zatrudnienia to na uwagę zasługuje fakt, ze w regionie nie ma szkół kształcących w zawodzie hutnika Hut Szkła Gospodarczego i to Huty Tadeusza Wrześniaka wzięły na siebie ciężar kształcenia swojej załogi praktycznie od podstaw. W Hutach pracuje blisko 2,5 tys. osób, co czyni je największym pracodawcą na terenie powiatu staszowskiego.

Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Słoneczko” powstało w 2011r. i jest placówką oświatową, która oprócz podstawy programowej oferuje zajęcia m.in. z języków obcych, taneczne z elementami gimnastyki artystycznej i baletu, teatralne, muzyczne, warsztaty z logopedą i psychologiem, jazdę konną z elementami hipoterapii oraz zajęcia zakresu teorii rozwiązywania innowacyjnych zadań z wykorzystaniem TRIZ- Pedagogiki. Przedszkole realizowało projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich „Angielski dla każdego” oraz „Komputer bez tajemnic”, jak również projekt z poddziałania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej „Teraźniejszość dla przyszłości”. W 2014 r. placówka zdobyła tytuł „Przedszkola z Pasją” przyznawany przez ogólnopolską oficynę prawniczą. Posiada liczne certyfikaty związane ze swoją działalnością m.in.: certyfikaty z zakresu „Coaching TRIZ dla przedsiębiorstw”, czy Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka. Było nominowane do  konkursu Świętokrzyska Victoria – edycja VII. Przedszkole prowadziło kilka akcji m.in. prozdrowotną wspólnie z fundacją Ronalda McDonalda na rzecz miasta i gminy Busko- Zdrój. W Ambulansie Ronalda McDonalda, mobilnym gabinecie lekarskimi z przez dwa dni specjaliści przeprowadzali badania ultrasonograficzne u 136 dzieci w ramach akcji „ NIE nowotworom u dzieci”. Akcje ,,Fit-Kid” mającej na celu zapobieganie nadwadze, otyłości i chorobom przewlekłym u dzieci w wieku 4-12 lat. Działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Przedszkole „Słoneczko” zwraca szczególną uwagę dzieci, rodziców oraz opiekunów na zachowania proekologiczne poprzez udział w konkursach i akcjach. W 2014 roku przedszkole nawiązało współpracę ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii spółka z o.o. celem poszerzenia i wprowadzenia innowacyjnej techniki rozwiązywania problemów do metod nauczania w placówce. Przy współpracy ze specjalistami udało się za pomocą wypracowanego raportu wprowadzić do edukacji przedszkolnej teorie rozwiązywania innowacyjnych zadań. Placówka wprowadziła do edukacji przedszkolnej nową, jakość myślenia i rozwiązywania problemów, jaką niesie ze sobą innowacyjna w swych założeniach TRIZ – Peagogika. TRIZ – Pedagogika nastawiona jest na systematyczną naukę myślenia – myślenia efektywnego, które daje szerokie spojrzenie na otaczającą rzeczywistość, na całościowe postrzeganie świata. W chwili obecnej w placówce zatrudnionych jest 11 osób posiadających umowę o pracę oraz 4 osób wykonujących zlecenie.

Stadnina Koni Michałów Spółka z o.o. – hoduje konie czystej krwi arabskiej już od ponad 60 lat. Największa w Polsce, jedna z większych w Europie. Obecnie od 1994 roku jest spółką Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Warszawa. Od lat utrzymuje stado prawie 324 koni czystej krwi. obok słynnej na cały świat hodowli koni arabskich, Stadnina w Michałowie utrzymuje małe stado – 17 sztuk koni małopolskich o rzadkiej maści tarantowatej oraz 12 sztuk kucy szetlandzkich. Ponadto posiada dwa stada bydła mlecznego: rasy jersey – 131 krów, 280 bydła oraz rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej i czerwono-białej 192 krowy, 392 bydła. Ogólna powierzchnia gruntów stadniny wynosi 659 ha, z czego 386 ha przypada na Gospodarstwo Michałów, a 273 ha na Gospodarstwo Lubcza. Użytki rolne zajmują powierzchnię 639 ha, w tym 95,4 ha pastwisk, 129,12 ha łąk trwałych i 413 ha gruntów ornych. Konie michałowskie zdobyły różnego rodzaju tytuły: Championka Polski Klaczy Młodszych (19 razy), Championka Polski Klaczy (22 razy), Champion Polski Ogierów Młodszych (13 razy), Champion Polski Ogierów (14 razy). Michałowskie klacze i ogiery zdobywają również najwyższe trofea na pokazach zagranicznych: 22x Championat Europy, 14x Championat Świata, 11x Championat USA: Akwizgran (Puchar Narodów), Puchar Hodowców 2001, 2007, 2010, 2014, 2015. Puchar Narodów 1998, 2001, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 – trofea te wygrała Polska, głównie dzięki koniom hodowli SK Michałów. Odnoszą również sukcesy w gonitwach na torach wyścigowych. Od lat Stadnina Koni Michałów zajmuje czołowe miejsca w rankingu polskich przedsiębiorstw rolnych na tzw. „Liście 300”. Stadnina Koni Michałów wspiera finansowo obchody gminnego i powiatowego Święta Plonów. Dofinansowała zakup samochodu gaśniczego dla OSP Zagajów oraz sztandaru dla OSP Michałów. Przekazała darowiznę na dofinansowanie pracowni endoskopowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. Wspiera wydarzenia kulturalne. Od wielu lat prowadzi praktyki dla studentów i uczniów szkół rolniczych. Ze względu na profil swojej działalności Stadnina dba o środowisko. Działania proekologiczne: dba o dobrą kulturę rolną oraz o należyte przechowywanie substancji niebezpiecznych. Współpracuje z polskimi i zagranicznymi instytucjami zajmującymi się hodowlą koni i bydła oraz SGGW w Warszawie, Szkołą Rolnicza w Chrobrzu, Wolborzu, Cudzynowicach i Żarnowcu. Spółka stale rozwija możliwości badawcze mające na celu wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych i produktów. Prowadzony jest przewód doktorski „Polimorfizm genów odpowiadających za cechy użytkowe oraz ustalenie struktury genetycznej populacji w obrębie badanych loci”. Projekt badań stosowanych pt. „Ocena stopnia nosicielstwa defektów genetycznych w polskiej populacji koni czystej krwi arabskiej” – dotyczy wykrywania mutacji genetycznych u koni arabskich w kierunku 3 mutacji SCID, CA i LFS. Stale udoskonala i modernizuje produkcje roślinna i zwierzęcą. Pracownicy Stadniny regularnie biorą udział w szkoleniach z zakresu produkcji rolniczej i hodowli zwierząt, poprzez uczestnictwo w wystawach sprzętu rolniczego, zwierząt hodowlanych, targach rolniczych.

Osobowość:

Henryk Dłużewski – W 2016 r. obchodzi jubileusz 100-lecia urodzin. Jest bardzo aktywny, mimo wieku podejmuje i planuje realizację nowych działań z dziedziny upamiętniania miejsc pamięci narodowej oraz szerzenia wśród następnych pokoleń wartości patriotycznych. Jest inicjatorem i projektantem budowy i rozbudowy pomników, tablic i innych form architektonicznych upamiętniających miejsca pamięci narodowej na terenie Kielc i województwa świętokrzyskiego. Od najmłodszych lat pracuje społecznie, a od 1981 r. czyli od przejścia na emeryturę tej pracy oddał się bezgranicznie. Swój czas poświęca na opracowywanie projektów pomników i innych form upamiętnia miejsc pamięci narodowej oraz na bezpośrednim udziale w procesie ich budowy. Obecnie zakończył pracę nad budową pomnika „Polaków Pomordowanych w 1943 r.” w Świętej Katarzynie, który zostanie uroczyście odsłonięty wiosną 2016 r. Przykładami innych  działań są m.in.: Pomnik ku czci zamordowanych mieszkańców gmin Górno i Daleszyce przez żołnierzy Kałmuckiego Korpusu Kawalerii 5 sierpnia 1944 r, Tablica pamiątkowa ze znakiem Polski Walczącej na dzwonnicy katedralnej w Kielcach, wmurowana w 70-tą rocznicę akcji harcerzy Szarych Szeregów, Pomnik pamięci Żołnierzy II Batalionu 4 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej poległych w trakcie Akcji Burza, Pomnik poświęcony żołnierzom 2 Pułku Artylerii Lekkiej w Kielcach, Pomnik poświęcony partyzantom z oddziału AK „Spaleni”, Pomnik Upamiętniający Zrzut Lotniczy Broni i Sprzętu dla Armii Krajowej w miejscowości Nawarzyce, Pomnik pamięci poległych w czasie II wojny światowej żołnierzy AK, Pomnik poległych partyzantów z oddziału „Wybranieccy” poległych 19 lipca 1943 r.” pod Leszczynami, Pomnik płk Antoniego Wiktorowskiego ps. Kruk – dowódcy II Pułku Armii Krajowej w okresie Akcji Burza, Pomnik Żołnierzy AK w kwaterze AK na Cmentarzu w Cedzynie, Projekt konstrukcji pomnika Żołnierzy AK w Kielcach, Pomnik 1 PP Legionów Polskich, Pomnik Niepodległości przed Dworem PKP, Pomnik dh. Zofii Dziewięckiej, Pomnik ks. Stanisława H. Konarskiego, Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu nad Wisłą czy Projekt konstrukcji pomnika Czwórki Legionowej w Kielcach. Od wielu lat przewodniczy Komisji Ochrony Dóbr Kultury Materialnej Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach. Henryk Dłużewski jako kombatant posiada tytuł Weterana Walk o Niepodległość Ojczyzny. W latach okupacji (1939-1945) był prześladowany przez okupanta (Niemców z Kolonii Gozdowa, sąsiadującej z Jelanką). Henryk Dłużewski współdziałał z oddziałami BCh, AL, AK. Partyzanci przechowywali u niego broń, leczyli się i znajdowali schronienie. Z obozu w Radomiu uwalnia Józefa Bugajskiego i Wiśniewskiego, a z obozu w Karsach k/ Ożarowa – żołnierza AK Skoczewskiego. W latach 1957-1981, aż do emerytury, pracował w kieleckich biurach projektów: Inwestprojekt, Biuro Projektów ZSJ, Pracownia Projektowa WZGS. Jest autorem projektów konstrukcji wielu dużych obiektów, m.in. takich jak Dom Handlowy „Tęcza” w Kielcach, DH w Końskich, w Busku Zdroju, w Działoszycach. Ponadto projektował konstrukcje hal, biura i kotłowni w „Kielczance” oraz garbarni „Nowość” w Szydłowcu, a w Działoszycach fundamenty pod maszyny o dużej dynamiczności w mieszalni pasz i baterii silosów. Wykonywał odpowiedzialne ekspertyzy m.in. fundamentu pod turbinę 3P-2,5 w Hucie Ostrowiec, posadowienie młyna wapienia w Zakładach Wapienniczych Bukowa, nadbudowy pieca stalowego w Cukrowni Częstocice. Wykonał ponad 100 ekspertyz budowli na Kielecczyźnie i około 50 projektów budynków i budowli inżynierskich.

Jan Oleszko – Rektor Kościoła św. Karola Boromeuszka na Tarczówce. Klasztor na kieleckiej Karczówce pod przewodnictwem Księdza Jana Oleszko, obecnego rektora zakonu Ojców Pallotynów na Karczówce przeżywa obecnie swoje lata świetności.  Dzięki działaniom Księdza Jana, Karczówka stała się ważnym ośrodkiem  zjazdów oazowych dla młodzieży z całego świata. Przy ścisłej współpracy z władzami samorządowymi, Rektor stworzył Centrum Dialogu, które docelowo mieści 100 gości oraz daje możliwość organizacji seminariów, plenerów artystycznych i konferencji. Ksiądz Jan Oleszko jest organizatorem i założycielem czterech szkół, inicjatorem powstania klubu łuczniczego, organizatorem świetlic parafialnych dla dzieci oraz fundatorem stypendiów dla dzieci i młodzieży z biednych rodzin. Ponadto pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenie PRO PATRE Centrum Świadomego Ojcostwa, które jest organizacją pożytku publicznego a także założycielem Fundacji „Pierwszy dzień” niosącej pomoc kobietom. Dzięki jego staraniom i przy wsparciu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, odnowiono część polskich grobów na Cmentarzu Orląt Lwowskich  a następnie sporządzono ich ewidencję. Obecnie, dzięki staraniom Księdza Oleszko, Karczówka odgrywa istotną rolę także na kulturalnej mapie naszego miasta. Jest miejscem prezentacji dokonań artystycznych, dyskusji na różne ważkie tematy, promocji lokalnych twórców wielu dziedzin kultury i sztuki. Wspomnieć tu można dla przykładu „Misterium Męki Pańskiej” autorstwa Adama Ochwanowskiego z muzyką Bronisława Opałko, które zostało wydane na płytach CD i cieszyło dużym zainteresowaniem nabywców.  

Grzegorz Pańtak – zastępca dyrektora Kieleckiego Teatru Tańca, tancerz – solista Kieleckiego Teatru Tańca, pedagog tańca jazzowego, choreograf. Absolwent Państwowej Szkoły Baletowej  w Bytomiu oraz AWF w Katowicach. Wspólnie z Elżbietą Szlufik-Pańtak stworzył i prowadzi Kielecki Teatr Tańca, jeden z trzech instytucjonalnych teatrów tańca w Polsce, w którym zrealizował jako choreograf kilkanaście spektakli, w tym spektakle kameralne oraz widowiska z udziałem chóru i orkiestry symfonicznej – m.in. prawykonania z Filharmonią Świętokrzyską: Pasja muzyka Paweł Łukowiec (2006), Zdarzyło się w Jeruzalem muzyka Krzesimir Dębski, scenografia Borys Kudlička (2008). Grzegorz Pańtak jest pomysłodawcą i inicjatorem corocznego Festiwalu Tańca Kielce organizowanego od 2001 roku. Otrzymał m.in. Nagrodę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego „W Labiryntach Sztuki” w Kategorii Świętokrzyska Instytucja Kultury Roku 2006 dla Kieleckiego Teatru Tańca, Nagrodę pierwszego stopnia Miasta Kielce dla Kieleckiego Teatru Tańca za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (2006), Nominację do nagrody telewizyjnej: 2009 INTERNATIONAL EMMY® AWARD w kategorii: ARTS PROGRAMMING za film muzyczno – taneczny Siedem Bram Jerozolimy – TVP oraz Świętokrzyską Nagrodę Kultury dla Kieleckiego teatru Tańca (2014). Grzegorz Pańtak realizuje i wspiera coroczne wydarzenia, które na stałe zapisały się w kieleckim kalendarzu imprez promujących i wspierających nasze województwo, m.in. Święto Kielc. W 2014 roku wziął udział w jubileuszowej XV edycji Balu Polskiego organizowanego przez Ambasadę RP w Królestwie Belgii oraz Polską Organizację Turystyczną w Brukseli. Corocznie, bal obejmuje patronatem Pani Prezydentowa Anna Komorowska. Celem Balu  jest zbiórka funduszy, przeznaczonych na niesienie pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom pokrzywdzonym przez los. Grzegorz Pańtak aktywnie działa i wspiera osoby chore i niepełnosprawne poprzez organizowanie koncertów charytatywnych, kursów tańca oraz odwiedzin w szpitalnych oddziałach. Dzięki staraniom Grzegorza Pańtaka w maju 2014 roku Kielecki Teatr Tańca miał okazję zrealizować we współpracy z Operą Narodową w Tel Avivie operę pt.: Traviata. Wkład i zaangażowanie Grzegorza Pańtaka w Kielecki Teatr Tańca pozwoliły na zaprezentowanie się zespołu artystycznego podczas Festiwalu Jedwabny Szlak w Xian w Chinach we wrześniu 2014 roku. W październiku 2014 roku Grzegorz Pańtak wziął udział w Festiwalu Sztuki w Shanghaiu dzięki zaproszeniu Chińskiego Ministerstwa Kultury.

Mirosław Pawlak – Poseł ziemi świętokrzyskiej przez sześć kolejnych kadencji, w latach 1993-2015. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w świętokrzyskim, członek Prezydium Zarządu Głównego Z OSP RP. Mirosław Pawlak jest znany przede wszystkim jako działacz społeczno-polityczny, ludowiec, strażak, a przez ostatnie 22 lata jako poseł. W sejmie od początku zasiadał w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Wchodził też w skład Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Łączności Polaków z Zagranicą (wiceprzewodniczący w I kadencji). W VI kadencji Sejmu był członkiem Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Znakiem Związku OSP, Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza, Medalem im. Józefa Tulikowskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Policji”, Złotym Medalem „Za Ratowanie Życia i Mienia”. Mirosław Pawlak jest pomysłodawcą i współorganizatorem wielu imprez integrujących społeczności lokalne, a także fundatorem nagród w turniejach i zawodach sportowych. Jako członek naczelnych i wojewódzkich władz Związku OSP wspiera działalność ochotniczych straży pożarnych, zdobywając środki na budowę i modernizację strażnic, zakup samochodów oraz sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP.

Aleksander Staniszew – Prof. oświaty dr inż. Aleksander Staniszew – Jest emerytowanym nauczycielem LO w Pińczowie. Absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, doktoemr sztuk walki, doktoemr honoris causa International University of Missouri – USA. Jest również dyplomowanym menedżerem sportu oraz trenerem klasy pierwszej karate. UkończyłsStudia podyplomowe na  UJ Kraków, AWF Pozna i, WSP Kielce. Aleksander Staniszew wprowadził do Polski dwie dyscypliny sportu: Karate Shorin-Ryu oraz Kobudo. Opracował dla nich odpowiednie programy nauczania tworząc prawne struktury do ich bezpiecznego funkcjonowania. Dzięki Jego staraniom Shorin-Ryu Karate zostało wpisane w Dzienniku Ustaw na listę dyscyplin sportów oficjalnie dopuszczanych do uprawiania w Polsce. Aleksander Staniszew wykształcił ponad 350 czarnych pasów oraz 500 instruktorów sportu ze specjalnością karate. Jest posiadaczem najwyższego w Europie centralnej i wschodniej stopienia mistrzowski – 8 dan w Karate Shorin-Ryu oraz 7 dan w Kobudo. Obecnie Shorin-Ryu Karate oraz Kobudo systematycznie uprawia kilka tysięcy osób niezależnie od wieku i płci w ponad 30 klubach sportowych na terenie całego kraju. Wprowadził także Shorin-Ryu Karate do Czech, Indii i Irlandii Aleksander Staniszew jest od 2006 roku Sekretarzem Generalnym Światowej Federacji Shorin-Ryu Karate Kobudo (W.O.F.) z siedzibą w Naha stolicą Prefektury Okinawy w Japonii. Federacja ma swoje przedstawicielstwa w kilkudziesięciu krajach  wszystkich kontynentach. Pełnił funkcję Dyrektora Pucharu Świata W.O.F. we Francji, Kanadzie, Japonii i dwukrotnie w Polsce. Wielokrotne prowadził szkolenia Shorin-Ryu Karate w Belgii, RFN, Francji, Japonii, Kanadzie. W 1997 r. w Naha (Japonia) otrzymał nagrodę Światowego Komitetu Karate pod przewodnictwem Gubernatora Prefektury Okinawy a  w 2002 r. też w Naha nagrodę od Prezydenta Światowego Stowarzyszenia Shorin-Ryu Karate. W 2005 r. w Paryżu, podczas międzynarodowego kongresu karate otrzymał nagrodę za rozwój karate i kobudo. W latach1987-89 był korespondentem prasowym amerykańskiego magazynu o sportach walki “The Fighter International”. Wielokrotnie gościł też na łamach prasy japońskiej, francuskiej , czeskiej i węgierskiej. Aleksander Staniszew jest organizatorem kilkunastu Mistrzostw Polski Shorin-Ryu Karate, Akademickich Pucharów Shorin-Ryu oraz dwóch Pucharów Świata W.O.F. w Warszawie. Organizuje również liczne międzynarodowe staże treningowe karate i kobudo w różnych miastach Polski (w tym staż z oficjalną delegacją mistrzów z Prefektury Okinawy w 2002 roku w Warszawie) Wielokrotnie międzynarodowe staże organizował też i w Nowinach k/Kielc i w Pińczowie. W Pińczowie też organizuje corocznie Centralny Kongres Karate – międzynarodową imprezę wpisaną w kalendarz obchodów Światowego Dnia Karate. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu metodyki nauczania i historii karate i kobudo oraz dwóch książek „Lekcja Karate” i „Kata Bunkai Applications”. Jest pomysłodawcą oraz Przewodniczącym Kapituły Krajowej Nagrody “Sensei” przyznawanej za wybitne osiągnięcia w karate. Sylwetka i droga w karate Aleksandra Staniszew prezentowana była na prestiżowej wystawie “Oni też studiowali w AGH” zorganizowanej z okazji 90-rocznicy powstania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 2009 roku oraz w projekcie Stowarzyszenia im. Bolesława Prusa w Warszawie „Elita Czyta”. Aleksander Staniszew założył i  prowadzi też w Pińczowie od 1981 roku Klub Karate.  Przez 35 lat, nieprzerwanej działalności klubu Jego wychowankowie zdobyli w rywalizacji szczebla krajowego i międzynarodowego 21 złotych,15 srebrnych i 22 brązowych medali. Na zaproszenie Aleksandra Staniszew lat w klubie gościło wielu wybitnych instruktorów karate z terenu całego kraju oraz z za granicy: ze Stanów Zjednoczonych, Japonii, Malezji, Egiptu, Belgii, Francji, Algierii, Węgier, Anglii, Republiki Czech, Norwegii, Irlandii, Niemiec  i Słowacji  co jest dużym sukcesem i prestiżem. W Pińczowie też zorganizował w 1996 roku Mistrzostwa Polski Shorin-Ryu Karate. W 2007 roku Aleksander Staniszew otrzymał pierwszy honorowy tytuł Osobowości Miasta Pińczowa, w 2009 roku tytuł Honorowego Profesora oświaty z rąk Premiera RP oraz honorowy tytuł Ambasadora Ziemi Świętokrzyskiej z rąk Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. W latach 2009, 2010 i 2011 został uznany za najpopularniejszego trenera powiatu pińczowskiego Plebiscytu Sportowego Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu. W 2014 r. otrzymał tytuł Człowieka 25-lecia w kategorii Edukacja Regionu Świętokrzyskiego oraz tytuł Człowieka 25-lecia powiatu pińczowskiego. Wszedł również (3 miejsce) do “Złotej Dziesiątki” Ludzi 25-lecia Województwa Świętokrzyskiego. Aleksander Staniszew jest odznaczony przez Prezydentów RP Złotym (2013) i Srebrnym (2002 Krzyżem Zasługi, przez Polski Komitet Olimpijski Brązowym Medalem “Za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego i odznaką “Za Zasługi dla Kielecczyzny”.

Samorząd:

Gmina Bielinyliczy ponad 10 tys. mieszkańców i położona jest w Sercu Gór Świętokrzyskich, aktywnie wykorzystując swoje położenie do rozwoju również poprzez turystykę. W ostatnich latach powstało tam Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich, odbyła się również restauracja zabytków Świętego Krzyża. Inwestycja ta przebiegała z udziałem środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i kosztowała prawie 18,5 mln złotych. Gmina przeprowadziła również rewitalizację Bielin oraz uzupełniła brakującą sieć wodociągową i kanalizacyjną. Z udziałem środków własnych przebudowano szereg dróg gminnych i wybudowano ogólnodostępne boisko sportowe w Belnie i Hucie Podłysicy. Gmina kieruje swoją ofertę nie tylko do turystów, ale również przedsiębiorców, przygotowując dla nich działki pod ewentualne inwestycje. Przedsiębiorczość mieszkańców gminy jest wspierana również poprzez realizację projektów, takich jak “Rockefeller-ka z gminy Bieliny” czy “Własna firma szansą na lepsze jutro”. Dzięki nim powstały łącznie 32 nowe działalności gospodarcze. Gmina aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz organizuje wydarzenia kulturalne i społeczne. W ramach ochrony środowiska Gmina opracowała i wdrożyła plan gospodarki nieskoemisyjnej i realizuje program usuwania azbestu. Pomoc niepełnosprawnym i chorym z terenu Gminy jest realizowana m.in. poprzez bezpłatny transport osób do klinik, szpitali, placówek szkolno – wychowawczych i rehabilitacyjnych z terenu całego kraju. W ostatnich latach Gmina otrzymała kilkadziesiąt nagród, certyfikatów i wyróżnień, m.in. była najlepsza w województwie świętokrzyskim w rankingu “Perły Samorządu 2012” i zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie “Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju w 2013 roku.

Gmina Daleszyceliczy ponad 15,6 tys. mieszkańców. Gmina nieustannie pozyskuje środki zewnętrzne, przeprowadzając dzięki nim ważne dla mieszkańców inwestycje. W ostatnich latach udało się wybudować żłobek, przydomowe oczyszczalnie ściegów, odnowić i zagospodarować Plac Centry czy rozbudować świetlicę wiejską przy OSP Smyków. Ze środków własnych zbudowane zostały drogi gminne, nastąpiła modernizacja oczyszczalni ścieków, przeprowadzono również II etap budowy kanalizacji sanitarnej w Sukowie. Gmina stworzyła Plac Targowy “Mój rynek” oraz Pasaż Handlowy, a dla przedsiębiorców organizowane są szkolenia i spotkania. Pozytywny efekt dało również obniżenie podatków od środków transportowych. Gmina aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, wspierając je również finansowo. Dzięki aktywności gminy, organizowane były w niej imprezy kulturalne i sportowe o zasięgu międzynarodowym. Daleszyce dbają o ochronę środowiska, co przejawia się w budowie oczyszczalni ścieków i kanalizacji. Gmina zbudoała również mikrostacje producenckie fotovoltaiki, dzięki czemu 20 gospodarstw domowych oraz 2 szkoły wyposażono w panele fotovoltaiczne. Dla potrzeb osób niepełnosprawnych zakupiono w ostatnich latach samochód i wykonano podjazd dla inwalidów w obiektach użyteczności publicznej. Gmina w 2013 roku otrzymała Certyfikat ISO 9001:2009, a w 2013 i 2014 roku była Laureatem rankingu “Rzeczpospolitej” w kategorii gmina miejsko-wiejska.

Gmina Morawica, liczy ponad 15 tysięcy mieszkańców. Gmina skutecznie wykorzystuje środki własne i unijne realizując szereg inwestycji. Wśród nich należy wymienić budowę Centrum Samorządowego w Morawicy, hali sportowej w i żłobka w Bilczy, rewitalizację zabytkowego parku w Morawicy, budowę kanalizacji sanitarnej, krytej pływalni przy Zespole Placówek Oświatowych w Morawicy, budowę i modernizację dróg gminnych czy rewitalizację centrum Morawicy. Gmina aktywnie wspiera przedsiębiorczość, m.in. poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych, szkolenia czy spotkania. Corocznie od roku 1996 przyznawane są w niej statuetki Złotego, Srebrnego i Brązowego Kowala. Tę najstarszą w regionie świętokrzyskim nagrodę otrzymują właściciele firm, którzy tworzą nowe miejsca pracy, stale rozwijają własną działalność dążąc do poprawy jakości oferowanych wyrobów i usług oraz swojej pozycji na rynku, a także angażują się w życie lokalnej społeczności poprzez wspieranie sportu, kultury czy szkolnictwa na terenie gminy. Gmina współpracuje również z organizacjami samorządowymi, aktywnie działa na polu kultury. Powstało w niej Samorządowej Centrum Kultury. Władze Gminy dbają o środowisko naturalne, usuwając i unieszkodliwiając odpady zawierające azbest. Gmina podejmuje również szereg inicjatyw na rzecz poprawy życia niepełnosprawnych mieszkańców, m.in. prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy i pomaga osobom niepełnosprawnym w znalezieniu zatrudnienia. W ostatnich latach otrzymała kilkadziesiąt nagród, wyróżnień i certyfikatów. Do najważniejszych należą I miejsce w województwie świętokrzyskim w Rankingu Samorządów dziennika Rzeczpospolita (dwukrotnie), Wyróżnienie w Rankingu “Perły Samorządu” czy tytuł Samorządowego Menadżera Regionu.

Miasto i Gmina Połaniec. Gmina posiada bogatą ofertę dla przedsiębiorców, a dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, przygotowała tereny o powierzchni 58 ha. Gmina stosuje również Ulgi dla inwestorów, organizuje spotkania i szkolenia. Z udziałem środków własnych Gmina wybudowała żłobek, przebudowała drogi gminne na swoim terenie i opracowała plan gospodarki niskoemisyjnej. Niesłychanie istotnym przedsięwzięciem, ze względu na rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta i Gminy Połaniec, była budowa mostu na rzece Wiśle, który stworzył połączenie drogowe na trasie Połaniec – Borowa – Mielec. W ostatnich latach gmina poddała gruntownej modernizacji obiekty kultury na swoim terenie. Aktywnie uczestniczy także w wydarzeniach sportowych współpracując z organizacjami pozarządowymi. Podejmuje też szereg działań zmierzających do poprawy sytuacji niepełnosprawnych mieszkańców. Gmina dba również o ochronę przyrody – zmodernizowała oczyszczalnię ścieków oraz sieć wodociągową i kanalizacyjną na terenie gminy, umocniła wały przeciwpowodziowe. Połaniec pomaga również w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W 2014 roku Gmina otrzymała tytuł “Euro – Gmina” oraz wyróżnienie jako Samorządowego Menadżera Regionu w prestiżowym rankingu Filary Polskiej Gospodarki.

Gmina Sitkówka – Nowiny – Liczy ona ponad 7,5 tys. mieszkańców. Gmina aktywnie pozyskuje środki zewnętrze, finansując z nich inwestycje służące mieszkańcom. Oprócz budowy i przebudowy dróg lokalnych, prowadzi programy służące zmniejszaniu bezrobocia i poprawie konkurencyjności młodzieży na rynku pracy. Chodzi tu m.in. o program Erasmus+ w szkołach podstawowych i gimnazjum. W ostatnim czasie Gmina wykonała remont krytej pływalni “Perła”, wybudowała sieć wodociągową i kanalizacyjną w miejscowościach znajdujących się na niej i wyremontowała świetlicę w Szewcach. Gmina dba o pozyskanie inwestorów i przedsiębiorców, m.in. przygotowując grunty dla nich, stosując zwolnienia podatkowe czy utrzymując niski poziom podatków od nieruchomości. Władze Gminy aktywnie współdziałają z organizacjami pozarządowymi, wspierając sport i turystykę. Mieszkańcy mogą brać aktywny udział w imprezach organizowanych w Gminie, również o charakterze integracyjnym, w których szansę rywalizacji otrzymują osoby niepełnosprawne. Pomaga się im również w zdobyciu kwalifikacji i znalezieniu pracy. Gmina Sitkówka – Nowiny nie zapomina również o ochronie środowiska, prowadząc Plan Gospodarki niskoemisyjnej, programy usuwania azbestu czy nasadzania drzew. W ciągu ostatnich 4 lat Gmina otrzymała m.in. Nagrodę Gospodarczą “Skrzydła 2013” oraz statuetkę “Przyjaciel Biegacza 2015”.

W skład kapituły plebiscytu wchodzą m.in. władze samorządu, laureaci poprzednich edycji, przedstawiciele świata nauki i biznesu oraz organizacji pozarządowych.

Zwycięzców plebiscytu “Świętokrzyska Wiktoria” poznamy 9 lutego podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kultur. Laureaci otrzymają statuetki, certyfikaty oraz tytuły „Zwycięzca w Konkursie o Nagrodę Marszałka Świętokrzyska Victoria”.