Oświadczenie RCN-T ws. tegorocznej edycji European Rover Challenge

Oświadczenie RCN-T ws. tegorocznej edycji European Rover Challenge

W tym roku European Rover Challenge, znane na całym świecie zawody łazików marsjańskich, odbędą się w województwie podkarpackim, a nie – jak to było w dwóch poprzednich latach – w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu koło Chęcin. “Z dużym zaskoczeniem i wielką przykrością przyjęliśmy wiadomość dotyczącą rezygnacji z przeprowadzenia European Rover Challenge 2016 w województwie świętokrzyskim” – czytamy w oświadczeniu wydanym przez RCN-T.

Oświadczenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego ws. tegorocznej edycji European Rover Challenge

Z dużym zaskoczeniem i wielką przykrością przyjęliśmy wiadomość dotyczącą rezygnacji z przeprowadzenia European Rover Challenge 2016 w Województwie Świętokrzyskim na terenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu.

Jesteśmy zdumieni nie tylko samą decyzją, ale też formą jej przekazania – za pośrednictwem poczty elektronicznej – przez p. Łukasza Wilczyńskiego, głównego organizatora ERC. Zwłaszcza, że do momentu  otrzymania tej decyzji,  nie mieliśmy żadnych sygnałów świadczących o rezygnacji z lokalizacji wydarzenia na naszym terenie. Dlatego też rozpoczęliśmy wstępne działania służące zabezpieczeniu i przygotowaniu niezbędnej infrastruktury, a także zapewnieniu części funduszy koniecznych do współorganizacji tego wydarzenia.

Tymczasem z przesłanej nam informacji przez dyrektora ERC wynika, że miejscem tegorocznej edycja zawodów będzie  Województwo Podkarpackie, z uwagi na konieczność zapewnienia lokalizacji z dostępem do lotniska międzynarodowego i centrum konferencyjnego na 1200 miejsc.

Mimo zaistniałej sytuacji podjęliśmy kroki zmierzające do organizacji w planowanym terminie, tj. 3-4 września 2016 roku pikniku popularnonaukowego połączonego z wykorzystaniem powstałej infrastruktury, tj. toru marsjańskiego.

Szczegóły nowej formuły wydarzenia przekażemy w późniejszym czasie.