Marszałek Andrzej Bętkowski stoi przy plakacie przedstawiającym księdza Sedlaka.

Kapłan, który „podróżował” do wnętrza Ziemi

Dziś na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się konferencja naukowa w 110 rocznicę urodzin ks. prof. Włodzimierza Sedlaka, kapłana i zarazem naukowca, odkrywcy pirytu na Łysej Górze, bioelektronika, paleobiofizyka i paleobiochemika. Udział w spotkaniu wziął Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Głównym celem konferencji zorganizowanej przez Wydział Humanistyczny UJK przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Świętokrzyskiego – było upamiętnienie postaci ks. profesora Włodzimierza Sedlaka, który był związany z wieloma miejscami w woj. świętokrzyskim. Dzieciństwo i młodość spędził w Suchedniowie i w Skarżysku – Kamiennej.

– Z wielką satysfakcją przyjąłem informację o zorganizowaniu konferencji naukowej w związku z przypadającą w tym roku 110. rocznicą urodzin ks. prof. Włodzimierza Sedlaka, postaci silnie związanej z Górami Świętokrzyskimi, Ćmielowem, Suchedniowem i z moim rodzinnym Skarżyskiem-Kamienną. To właśnie w Górach Świętokrzyskich Włodzimierz Sedlak prowadził przez ponad 30 lat swoje badania. Jego działalność naukowa objęła swym zasięgiem wiele dyscyplin. Był wybitnym badaczem i odkrywcą oraz twórcą nowej dziedziny nauki – bioelektroniki. Pracował z pasją. Był autorytetem dla młodzieży i dorosłych. Kochał i wspierał młodych ludzi – powiedział Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego otwierając konferencję.

Ks. Sedlak po święceniach kapłańskich został przydzielony do pracy w szkole w Ćmielowie jako prefekt. Z pasją uczył religii dzieci i młodzież. Od 1953 roku prowadził badania w Górach Świętokrzyskich, które nazywał ,,Ziemią Świętą”. Był wybitnym naukowcem, badaczem interdyscyplinarnym. Objął swym zasięgiem kilka dyscyplin naukowych takich jak min.: geologia i paleontologia Gór Świętokrzyskich, paleobiochemia, paleobiofizyka i bioelektronika. Podał teorię o ewolucyjnej roli krzemu w rozwoju wczesnych form życia. Sformułował tzw. elektromagnetyczną teorię życia. Uważał, że istotę życia stanowi sprzężenie procesów chemicznych z elektronicznymi w biosystemach, dokonujące się za pomocą fotonów. Sprzężenie to umożliwia wytwarzanie i utrzymywanie stanu plazmowego cząstek we wszystkich metabolizujących częściach organizmu żywego, a nawet bioplazmy. Zaistnienie tego sprzężenia byłoby jednoznaczne z powstaniem życia, a rozprzęgnięcie wspomnianych procesów w konkretnym organizmie – z jego śmiercią. Sedlak postulował, że bioplazma istniała jeszcze przed powstaniem organicznych struktur morfologicznych.
Jednym z pierwszych odkryć dokonanych przez profesora w Górach Świętokrzyskich był piryt na Łysej Górze (w 1957 roku). W 1959 r. odnalazł łupki żelaza ze starożytnego wytopu, co zaowocowało opracowaniem rekonstrukcji wytopu żelaza w dymarce. Włodzimierz Sedlak przebadał w G. Świętokrzyskich gołoborza kwarcytowe i 20 wychodni. Wydobył około 10.000 skamieniałych dokumentów.
Prelegentami w konferencji byli: prof. Marian Wnuk, prof. Józef Zon, dr inż. Ryszard Kapuściński, dr Cezary Jastrzębski, mgr Andrzej Czyżewski, mgr Joanna Kalisz – Półtorak, mgr inż. Ryszard Sowa oraz mgr Jan Janiec. Ponadto w konferencji wzięli udział zaproszeni goście: doktoranci profesora: Stanisław Fudakowski i Bogusław Sikorski, dr. inż. Jan Reklewski, dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Iwona Kowalewska, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku- Kamiennej.

 

 

 

Galeria zdjęć