Karolina Kasprzycka

Karolina Kasprzycka

V-ce Prezes i jeden z założycieli Stowarzyszenia Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. W stowarzyszeniu swoją pracę skupia na organizacji szkoleń i projektów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu pierwszej pomocy i bezpiecznego wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wodnych. Kształci młode kadry ratownicze i doskonali umiejętności pływackie wśród najmłodszych z wykorzystaniem nowoczesnych technik ratownictwa wodnego na świecie.