Karolina Kasprzycka

Stowarzyszenie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.