Mirosław Z. Babiarz

Mirosław Z. Babiarz, dr hab.

Profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Z wykształcenia i zamiłowania pedagog specjalny (ds. profilaktyki społecznej i oligofrenopedagog), diagnosta i terapeuta. Absolwent APS w Warszawie. Nauczyciel akademicki i nauczyciel mianowany oświaty, były wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, członek Zespół Ekspertów Zewnętrznych do Spraw Analiz Delphi, Narodowego Programu Foresight Polska 2020, członek Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, członek Association Professors of Slavonic Countries (APSC) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Dialogu Edukacyjnego.

Realizator projektów dydaktycznych, naukowych krajowych i międzynarodowych związanych z tematyką specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci, młodzieży, dorosłych. Autor licznych opracowań zwartych (książek) i artykułów w tym zakresie. W swojej pracy interesuje się osobami z trudnościami w funkcjonowaniu (zwłaszcza w sferze edukacji), diagnozą i propagowaniem działań pomocowych w tym zakresie. Jest zwolennikiem i miłośnikiem tradycji regionu świętokrzyskiego, które stara się kultywować.