Muzeum Narodowe w Kielcach

Kieleckie Muzeum Narodowe z ISO

Muzeum Narodowe w Kielcach od 1 sierpnia br. może posługiwać się certyfikatem ISO zaktualizowanym do wersji 9001:2015. Kielecka placówka jako pierwsza spośród muzeów narodowych w kraju otrzymała ISO w 2009 roku.

Misją Muzeum Narodowego w Kielcach jest gromadzić, chronić i eksponować dziedzictwo, być otwartym na współczesność, zasługiwać na zachwyt widza. W jej realizacji pomaga m.in. system zarządzania jakością.

Placówka może posługiwać się certyfikatem PN-EN ISO 9001:20015. To międzynarodowa norma wskazująca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w danej organizacji. Główne wymagania to: nadzór nad dokumentami, stałe budowanie systemu zarządzania jakością, tworzenie procesów realizacji wyrobu oraz systematyczne pomiary. ISO jest standardem uznawanym na całym świecie.

Certyfikat Iso Dla Muzeum Narodowego
Certyfikat ISO dla Muzeum Narodowego