Klastrowe Forum Biznesowe w Kielcach

Klastrowe Forum Biznesowe w Kielcach

W Kielcach trwa pierwsze Klastrowe Forum Biznesowe – spotkanie przedstawicieli przedsiębiorstw działających w obszarze gospodarki odpadami, a także pracowników instytucji naukowych i centrów badawczych, zajmujących się technologiami przetwarzania odpadów, oraz administracji samorządowej. Dyskusji przysłuchiwał się członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

I Klastrowe Forum Biznesowe zostało zorganizowane przez kieleckie Centrum Kooperacji i Recyklingu, będące koordynatorem prac ogólnopolskiego Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Skupia on ponad 100 firm i podmiotów z całego kraju, a także ekspertów z branż systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi, metalami, odpadami gumowymi, recyklingu pojazdów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, akumulatorów i baterii. W obradach biorą udział również specjaliści z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, Instytutu Ochrony Środowiska. Poruszane zagadnienia to m.in. finansowanie inwestycji branżowych, zasady nowego systemu elektronicznej ewidencji odpadów.

W ramach spotkania zaplanowano również spotkanie Rady Ekspertów Klastra, spotkania szkoleniowe, biznesowe B2B.

Galeria zdjęć