Podpisano list intencyjny o współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego

Podpisano list intencyjny o współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego

13 listopada br. został podpisany List intencyjny o współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego w projektach współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2027. Celem zawartego pomiędzy Skarbem Państwa a województwem świętokrzyskim Listu intencyjnego jest współpraca, dotycząca wsparcia realizacji projektów hybrydowych (łączących formułę partnerstwa publiczno-prywatnego z dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej) w ramach regionalnego programu operacyjnego w kolejnym unijnym okresie  programowania.

Projekty realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, czyli projekty hybrydowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem podmiotów planujących realizację inwestycji publicznych. Zaletą realizowania inwestycji w tej formule jest wspólne dążenie sektorów publicznego i prywatnego do osiągnięcia jednego celu, jakim jest stworzenie infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług publicznych. Dlatego też województwo świętokrzyskie w ramach podpisanego Listu intencyjnego zadeklarowało uwzględnienie specyfiki projektów hybrydowych oraz wspieranie ich realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2027.

Podpisy pod Listem złożyli: marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik oraz reprezentujący Skarb Państwa Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.