Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik

Kobiety wnoszą swoją społeczną wrażliwość

– Rola kobiet w przestrzeni publicznej rośnie, ale nadal ich wpływ na kształtowanie naszego otoczenia społecznego, gospodarczego i politycznego nie jest na zadowalającym poziomie – uważa Renata Janik, pierwsza w historii województwa kobieta pełniąca funkcję wicemarszałka, która przy okazji obchodzonego dziś Międzynarodowego Dnia Kobiet dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat wkładu kobiet w kreowanie życia społecznego oraz wyznaczanie kierunków rozwoju regionu i kraju.


Zdaniem wicemarszałek Renaty Janik mimo daleko posuniętego równouprawnienia, nadal w wielu dziedzinach kobiety i mężczyźni nie mają równego startu. – Myślę, że w dalszym ciągu jest tak, że musimy więcej z siebie dawać i więcej pracować niż mężczyźni, by osiągnąć sukces. Jest to tym bardziej trudne, jeśli kobieta nie rezygnuje z tradycyjnej roli żony i matki, a próbuje pogodzić życie zawodowe z prywatnym. Na pewno wymaga to wiele wysiłku organizacyjnego i zaangażowania – mówi Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

Pani wicemarszałek od zawsze była osobą bardzo aktywną, działała społecznie w wielu stowarzyszeniach, angażując się w przedsięwzięcia charytatywne, inicjując wiele działań na tym polu.

– Cokolwiek robię, zawsze daję z siebie bardzo dużo, często jest tak, że pracuję po kilkanaście godzin dziennie. W pracy zawodowej pomaga mi również to, że jestem osobą bardzo ambitną i wytrwałą, kiedy założę sobie jakiś cel, koncentruję się na nim całkowicie. Na to, co osiągnęłam do tej pory, pracowałam bardzo ciężko, ale muszę podkreślić, że zawsze było dla mnie ważne wsparcie ze strony mojej rodziny i męża, bez tego nie byłoby mnie tutaj, gdzie jestem teraz – dodaje Renata Janik.

W działalności społecznej i zawodowej pani wicemarszałek szczególne miejsce zawsze zajmowały problemy seniorów, osób potrzebujących. – To bardzo ważne zagadnienia, bo nasze społeczeństwo się starzeje. Zapewnienie tym osobom godnych warunków życia i funkcjonowania jest dużym wyzwaniem dla władz publicznych, dla społeczeństwa. Ja zawsze miałam w sobie dużą wrażliwość społeczną i otwartość, dlatego czułam potrzebę działania na rzecz innych ludzi, na rzecz regionu – mówi wicemarszałek Renata Janik. Podkreśla, że do sfery publicznej kobiety wnoszą swoją ogromną wrażliwość społeczną. – To bardzo ważne, by rola kobiet w naszym życiu publicznym rosła, bo szeroka wymiana doświadczeń i spojrzenie na problemy społeczno-gospodarcze z różnorodnych perspektyw niezwykle konstruktywnie wpływają na dyskusję o dalszych kierunkach rozwoju naszego regionu i kraju.

Lokalizacja