Postaci Które Otrzymały Nagrodę

Kolejna edycja nagrody im. Prof. Aleksandra Gieysztora

Przed nami kolejna edycja Nagrody im. Prof. Aleksandra Gieysztora, przyznawana za wybitne osiągnięcia mające na celu ochronę dziedzictwa kulturowego. To wyjątkowe wyróżnienie wręczane osobom, które często heroicznym wysiłkiem, z pasją i troską chronią nasze kulturowe korzenie. W konkursie nagrodzone mogą zostać także zasłużone dla dziedzictwa instytucje i inicjatywy.

Fundacja Citi Handlowy im. L. Kronenberga co roku przyznaje wyróżnienie dedykowane osobom fizycznym, państwowym, samorządowym lub pozarządowym instytucjom kultury o charakterze niezarobkowym, szczególnie zasłużonym dla ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce lub dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.

Nagroda przyznawana jest za:

  • szczególne osiągnięcia dokonane w minionym roku kalendarzowym lub w ciągu ostatnich kilku lat,
  • uwzględnianie dziedzictwa kulturowego w inicjatywach związanych z szeroko pojętym życiem społecznym i kulturowym,
  • innowacyjne projekty związane z ochroną, rewaloryzacją i popularyzacją dziedzictwa kulturowego,
  • całokształt działalności mającej na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, w następujących dziedzinach: działalność muzealną, działalność archiwalną, działalność konserwatorską, utrwalanie i ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, przedsięwzięcia samorządowe służące ochronie dziedzictwa kulturowego, indywidualne oraz zbiorowe inicjatywy mające na celu gromadzenie i ochronę śladów i pamiątek dziedzictwa kulturowego, upowszechnianie wiedzy o potrzebie i metodach ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce.

W imieniu Kapituły Nagrody i organizatora przedsięwzięcia, Fundacji Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga serdecznie zachęcamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody. Nominacje należy nadsyłać do 23 listopada 2022 roku. Zgłoszenia do Nagrody odbywają się za pośrednictwem internetowego formularza, który znajduje się na stronie internetowej www.kronenberg.org.pl. Zgłoszeń kandydatów do otrzymania Nagrody dokonują członkowie Kapituły, laureaci poprzednich edycji Nagrody oraz instytucje kultury, bądź też, z ich rekomendacją, osoby fizyczne, a także instytucje: państwowe, samorządowe lub pozarządowe o charakterze niezarobkowym, działające w obszarze kultury.
Wszelkie informacje dotyczące Nagrody im. Prof. Aleksandra Gieysztora znajdują się w załączonym regulaminie.

Regulamin nagrody