Posiedzenie Zarządu Wojewóddztwa

Efektywna i zielona energia. Fundusze unijne dla przedsiębiorców

20 firm otrzyma unijne dofinansowanie w łącznej wysokości 9,5 mln zł na projekty związane z podnoszeniem efektywności energetycznej. Uchwałę w tej sprawie przyjął obradujący dzisiaj Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. – W dobie kryzysu energetycznego wszystkie działania służące podnoszeniu bezpieczeństwa w tym sektorze są szczególnie cenne – podkreśla Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Kolejne wielomilionowe wsparcie z funduszy europejskich powędruje do świętokrzyskich przedsiębiorstw z sektora MŚP, które chcą zmniejszyć zużycie energii elektrycznej i cieplnej poprzez głęboką, kompleksową modernizację energetyczną swoich budynków. Obradujący w środę, 16 listopada Zarząd Województwa przyjął uchwałę o rozstrzygnięciu konkursu w ramach Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach, zwiększając jednocześnie kwotę przeznaczoną na wsparcie realizacji projektów.

 – Zainteresowanie konkursem było bardzo duże, wpłynęły 32 wnioski od mikro, małych i średnich firm, z czego ostateczną, pozytywną weryfikację przeszło 20 projektów na łączną wartość dofinansowania w wysokości 9,5 mln zł. Tymczasem zgodnie z regulaminem wysokość  środków unijnych przeznaczonych na konkurs miała wynieść 3,6 mln zł. Podjęliśmy jednak decyzję o zwiększeniu tej kwoty, tak aby wszystkie 20 przedsięwzięć mogło otrzymać dofinansowanie. Zarząd uznał, że konieczne jest wspieranie tych firm, które w dobie kryzysu energetycznego, chcą prowadzić działania służące zmniejszeniu zapotrzebowania na energię i wpływających na poprawę stanu powietrza – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Wykorzystując unijne wsparcie przedsiębiorstwa będą mogły przeprowadzić kompleksową termomodernizację budynków, służącą poprawie efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne), która przełoży się na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej, a także strat wody. Ogólna wartość wszystkich projektów to 19 mln 676 tys. zł, z czego 9 mln 521 tys. zł to wsparcie z UE.

– Biorąc pod uwagę wzrost cen nośników energii i ciepła realizacja tego typu projektów daje również niebagatelne korzyści finansowe wynikające z redukcji kosztów związanych z zaopatrzeniem w ciepło, ciepłą wodę użytkową oraz opłat za energię elektryczną – dodaje marszałek Bętkowski.