Biurka Ze Stanowiskami Komputerowymi Ogląda Wicemarszałek Renata Janik

Nowe pracownie i dodatkowe zajęcia w piekoszowskiej szkole

Nowe sale dydaktyczne i pracownie komputerowe, dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, uroczyście otwarto w Szkole Podstawowej w Piekoszowie. Możliwościom wykorzystania nowoczesnych metod nauczania i narzędzi edukacyjnych przyjrzała się goszcząca w placówce wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik.

– „Cyfrowa” szkoła, która pozwala młodym ludziom zdobywać wiedzę,  korzystając z najnowocześniejszych technologii, ma duży wpływ na osiąganie przez nich sukcesów edukacyjnych. Dlatego bardzo się cieszę, że dzięki funduszom europejskim uczniowie w Piekoszowie będą mogli korzystać z bogato wyposażonych sal – powiedziała wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, która uczestniczyła w otwarciu dwóch pracowni informatycznych w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Piekoszowie.

W placówce trwa realizacja 2 ważnych projektów, umożliwiających wykorzystanie nowoczesnych metod i narzędzi w procesach dydaktycznych. Pierwszy, o nazwie „Aktywna edukacja w SP w Piekoszowie”, pozwala na wprowadzenie innowacyjnej, interdyscyplinarnej metodologii nauczania STEAM. Polega ona na tym, że uczniowie jednocześnie poznają zagadnienia dotyczące nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki. Dodatkowo dowiadują się jak się uczyć, jak zadawać pytania, jak eksperymentować i jak wspólnie realizować projekty. Zajęcia te będą prowadzone z wykorzystaniem zestawów edukacyjnych. W szkole powstała Pracownia Aktywnej Edukacji oraz nowoczesna sala do  zajęć z matematyki i informatyki dla klas młodszych. Ten projekt uzyskał ponad 330 tys. zł wsparcia ze środków unijnych, przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Skorzysta z niego 408 uczniów szkoły podstawowej i 19 nauczycieli.

Placówka realizuje także projekt “Piekoszów ze wsparciem TIK “. W jego ramach szkoła została wyposażona w 2 pracownie mobilne do nauki wszystkich przedmiotów (łącznie 12 laptopów) oraz 21 komputerów stacjonarnych do sali informatycznej. Z dofinansowania unijnego swoje kompetencje w zakresie posługiwania się narzędziami TIK podniosło 20 pedagogów szkoły. Dodatkowo nauczyciele matematyki i informatyki wzięli udział w szkoleniach z języka programowania Python. Młodzież natomiast bierze udział w dodatkowych lekcjach z zakresu programowania oraz w zajęciach w oparciu o metodę projektową z elementami grywalizacji (wykorzystanie elementów gier i technik projektowania gier w kontekście niezwiązanym z grami, mające na celu angażowanie ludzi, motywowanie do działania, pobudzanie do nauki i rozwiązywania problemów). Uczniowie doskonalą także swoje umiejętności z zakresu posługiwania się językiem angielskim. Projekt uzyskał finansowe wsparcie unijne, przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 155 tys. zł. Skorzysta z niego 360 uczniów i 20 nauczycieli.

Galeria zdjęć