Świętokrzyskie Centrum Matki I Noworodka W Kielcach (1)

Unijne wsparcie na nowoczesną porodówkę

O ponad pół miliona złotych wzrośnie unijne dofinansowanie projektu realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka w Kielcach. Taką decyzję podjął obradujący w środę, 16 listopada Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Projekt „Modernizacja zespołu porodowego Szpitala Specjalistycznego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach” to przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 z Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna. Przedsięwzięcie zakłada m.in. utworzenie czterech sal porodowych, przystosowanych do porodu z osobą towarzyszącą, wyposażonych w niezbędny sprzęt, węzeł sanitarny oraz udogodnienia do łagodzenia porodu. Zaplanowano także dwie sale cięć cesarskich oraz salę poporodową. Dzięki decyzji Zarządu Województwa wartość dofinansowania projektu z funduszy unijnych wzrosła o 515 tys. zł, do kwoty  4 mln 514 tys. zł.

– Oszczędności wynikające m.in. z wysokiego kursu euro dały możliwość dodatkowego wsparcie projektu realizowanego przez lecznicę przy ul. Prostej w Kielcach, co przełoży się na jego sprawne zakończenie i rozliczenie. To dobrze wydane pieniądze, bowiem podnoszenie standardów w placówkach służby zdrowia jest niezbędne w świadczeniu specjalistycznych usług medycznych – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. – Świętokrzyskie placówki służby zdrowia chcą się rozwijać, unowocześniać swoją bazę, prowadzić skuteczną diagnostykę i tu z pomocą przychodzą fundusze unijne.