Przemówienie Na Scenie Marszałka Andrzeja Bętkowskiego

Jubileusz 100-lecia uchwalenia ustawy o służbie cywilnej

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się dziś jubileusz 100-lecia uchwalenia ustawy o państwowej służbie cywilnej. W wydarzeniu uczestniczył marszałek Andrzej Bętkowski.

– Ten dzień jest szczególną okazją, by wyrazić słowa uznania dla wszystkich tych, którzy przyczyniają się do lepszego funkcjonowania organów administracji państwowej. W setną rocznicę ukonstytuowania się w polskim porządku prawnym ustawy o państwowej służbie cywilnej, pragnę złożyć wszystkim pracownikom cywilnym Policji serdeczne podziękowania za codzienną, bezwarunkową służbę i sumienną pracę na rzecz sprawnego funkcjonowania Rzeczypospolitej. W tym uroczystym dniu życzę Państwu wszystkiego, co najlepsze, zdrowia, sił, satysfakcji i radości, jaką daje służba Ojczyźnie i jej Obywatelom – podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski.

Dzień Służby Cywilnej obchodzony jest od 2000 r. w dniu Narodowego Święta Niepodległości – 11 listopada. Został ustanowiony w celu podkreślenia znaczenia roli służby cywilnej i administracji państwowej. Według stanu na 1 października 2022 r. korpus służby cywilnej (KSC) w Policji to ponad 11,6 tys. osób. Najwięcej jest ich w służbie wspomagającej, bo to aż 8644 osoby.

Służba cywilna

Ustawa z 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej była pierwszą kompleksową regulacją, dotyczącą służby cywilnej i określała najważniejsze grupy zawodowe tworzące służbę cywilną oraz obowiązki i uprawnienia urzędników w II RP. Wprowadziła też podział funkcjonariuszy na dwie grupy: urzędników i niższych funkcjonariuszy państwowych. Kluczowym obowiązkiem funkcjonariusza państwowego była wierna służba Rzeczpospolitej.

Ustawa o państwowej służbie cywilnej z 1922 r. obowiązywała nadal w okresie powojennym, choć następne lata to okres jej gruntownych zmian. W roku 1948 na mocy kolejnego dekretu w ustawie o państwowej służbie cywilnej zastąpiono nazwę „funkcjonariusz państwowy” nazwą „urzędnik państwowy”, a także wprowadzono podział urzędników państwowych na pracowników służb specjalnych i pracowników służby ogólnej. Kresem obowiązywania ustawy było wejście w życie nowego kodeksu pracy z 1974 r., którego przepisy wprowadzające uchylały ustawę z 1922 r., i całkowicie wykluczały mianowanie jako formę nawiązania stosunku pracy.

Po okresie transformacji ustrojowej potrzebne były nowe regulacje prawne dla służby cywilnej. I tak, 18 grudnia 1998 r. została uchwalona przez Sejm RP ustawa, która weszła w życie 1 lipca 1999 r. Zgodnie z regulacjami ustawowymi z 1998 r. w skład korpusu służby cywilnej w Polsce wchodzili: pracownicy służby cywilnej i urzędnicy służby cywilnej.  Zadania SC zostały również wpisane do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Art. 153 ust. 1).