Materiały Szkoleniowe Podręczniki Pride

Kolejna edycja szkolenia „PRIDE” dla rodziców adopcyjnych

8 lutego br. rozpoczęło się kolejne szkolenie „PRIDE” przygotowujące do pełnienia roli rodzica adopcyjnego. Szkolenie obejmuje 10 sesji szkoleniowych. Przygotowane i zakwalifikowane do udziału w szkoleniu pary małżeńskie przystąpiły do intensywnej pracy.

Sesje tematyczne obejmują treści szkoleniowe zgodnie z założeniami programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.