Umowy W Powiecie Staszowskim I Sandomierskim (2)

Kolejne gminy z unijnym dofinansowaniem

W Staszowie, Łoniowie i Samborcu Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa podpisał umowy na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W spotkaniach uczestniczyli Andrzej Swajda i Izydor Grabowski, radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

– Wszystkie podpisane dziś umowy związane są ze środowiskiem, w tym szczególnie efektywnym wykorzystaniem energii w przedsiębiorstwach. To zakres, który od kilku lat ma priorytet w województwie świętokrzyskim. W sumie kwota dofinansowania projektów z tego zakresu w regionie, to ponad 100 mln zł – mówił Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa. – Dziś w powiecie staszowskim przekazaliśmy pieniądze na wytwarzanie energii elektrycznej i projekt polegający na budowie dwudziestu mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach powiatu staszowskiego i gminy Połaniec. W Łoniowie dofinansowany projekt dotyczy wymiany oświetlenia uliczno – drogowego. Z kolei w Samborcu dofinansowaliśmy termomodernizację siedmiu obiektów, co daje duże oszczędności w energii i cieple. To ważne przedsięwzięcia związane z efektem ekologicznym i oszczędnościami gmin – dodał.

Powiat Staszowski w partnerstwie z gminą Połaniec realizował będzie projekt “Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec”. Koszt inwestycji: 2 984 994, 58 PLN, dofinansowanie: 1 164 876,00 PLN (59,84%).  W ramach projektu wybudowanych zostanie 20 mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminach Staszów i Połaniec, na terenie powiatu staszowskiego. Instalacje będą wybudowane na dachach w Staszowie: Centrum Kształcenia Praktycznego, Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. S. Wyszyńskiego, Starostwa Powiatowego, ZSE im. Jana Pawła II, Zespołu Szkół im. S. Staszica, Powiatowego Centrum Sportowego oraz w Połańcu: Zespołu Szkół im. Jędrusie w Połańcu, Środowiskowego Domu Samopomocy, Świetlicy Środowiskowej przy ul. Sportowej, Przychodni Zdrowia przy ul. Ruszczańskiej, Centrum Kultury i Sztuki, Publicznego Przedszkola przy ul. Madalińskiego, Szkole Podstawowej w Połańcu oraz Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy. Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków zanieczyszczeń powietrza w celu ochrony zdrowia mieszkańców powiatu staszowskiego poprzez realizację projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

– Wymogiem programu było osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego na odpowiednio wysokim poziomie. Bez współpracy powiatu z gminą Połaniec realizacja projektu nie byłaby możliwa – dodał Michał Skotnicki, starosta staszowski.

– To kolejny tego typu projekt w gminie Połaniec, gdyż już kilka lat temu czyste powietrze postawiliśmy sobie za cel. Dzisiejsza umowa pokazuje także, że razem można więcej. Nasza współpraca przełożyła się na efekt w postaci realizacji ważnego projektu zmierzającego w kierunku czystego środowiska – mówił Jacek Tarnowski, burmistrz Połańca.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu w Gminie Łoniów przeprowadzona zostanie modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne. Koszt całkowity projektu: 2 071 120,27 PLN,  dofinansowanie: 1 679 079,18 PLN (85%). Projekt przewiduje modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED ze zmiennym profilem obciążenia, zastosowaniem systemu redukcji mocy oraz systemu sterowania i zarządzania oświetleniem, co pozwoli ograniczyć zużycie energii elektrycznej oraz ograniczyć emisję CO2. Wymienionych zostanie 780 punktów oraz zamontowanych 117 dla spełnienia wymogów norm oświetleniowych na istniejących słupach. – Wpłynie to na poprawę jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz poruszających się różnymi pojazdami po drogach na terenie naszej gminy – podkreślał Szymon Kołacz, wójt Gminy Łoniów.

Gmina Samborzec otrzymała dofinansowanie do termomodernizacji energetycznej kilku budynków użyteczności publicznej. Wartość projektu wynosi 7 milionów 561 tysięcy złotych, z czego 6 milionów 427 tys. zł – to kwota dofinansowania. Prace zostaną przeprowadzone aż w siedmiu budynkach. Na liście placówek, gdzie wejdą ekipy remontowe jest Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Chobrzanach, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Samborcu, Szkoła Podstawowa w Zawierzbiu, Szkoła Podstawowa w Skotnikach oraz Urząd Gminy w Samborcu. Jak podkreślił Witold Surowiec, wójt gminy Samborzec, prace termomodernizacyjne pozwolą na oszczędności związane z użytkowaniem budynków, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.