Marsz

Z myślą o pacjentach – miliony na onkologię

Rozmowa z Adamem Jarubasem, Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. 

– Przed kilkoma dniami podpisał Pan umowę z dyrektorem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na realizację jednego z największych w ostatnich latach projektu inwestycyjnego. Jak duże pieniądze i na co trafią do ŚCO?

Marszałek Adam Jarubas: –  Rzeczywiście podpisaliśmy umowę na realizację projektu „Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych”. I sam tytuł mówi o co w nim chodzi – doposażamy Centrum w nowoczesną aparaturę medyczną, przekazując na ten cel 25 milionów złotych. Z tej kwoty 20 milionów to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego, reszta to wkład własny szpitala, który również zabezpiecza samorząd województwa. Można powiedzieć, że te 25 milionów to taki nasz „prezent” na 25- lecie działalności ŚCO.

– To będzie taki „nowy oddech” dla świętokrzyskiej onkologii?

– Chyba po raz pierwszy w ciągu tego ćwierćwiecza działalności szpital ma możliwość wymiany sprzętu na tak dużą skalę. Można więc mówić, że szpital zyska nowy oddech, wymieniając nierzadko 20 –letni już sprzęt medyczny na aparaturę najnowszej generacji. Co ważne – są to urządzenia pozwalające jeszcze skuteczniej i bezpiecznej leczyć pacjentów onkologicznych. Na liście do zakupu jest m.in. aparatura do znieczuleń i monitorowania funkcji organizmu – kluczowa ze względu na bezpieczeństwo pacjenta. W sumie zakupionych zostanie blisko 90 urządzeń do diagnostyki i terapii oraz konieczne oprzyrządowanie i sprzęt pomocniczy.

To bardzo ważny projekt, ponieważ niestety z roku na rok przybywa pacjentów onkologicznych. Chcemy wszystkim zapewnić jak najlepszą opiekę i leczenie. Trzeba pamiętać, że dzisiaj leczenie onkologiczne to najnowocześniejsze technologie i w naszym Centrum takie technologie są stosowane. ŚCO jest wiodącym ośrodkiem w kraju pod względem chirurgii laparoskopowej, a zakupy pozwolą wymienić mocno już wyeksploatowane urządzenia na nowe, coraz dokładniejsze. Jestem przekonany, że nowy sprzęt skróci czas pobytu pacjentów i przyczyni się do poprawy dostępności i efektywności leczenia onkologicznego.

– Przy  ŚCO  powstanie też nowy parking, ułatwiający osobom ciężko chorym bezpośrednie dotarcie do budynku szpitala…

– Jesteśmy po rozmowie z dyrektorem Centrum, panem profesorem Stanisławem Góździem.  Szykujemy rozwiązania, które będą jak najkorzystniejsze dla pacjentów. Myślimy o modułowym parkingu wielopoziomowym, z możliwością jego rozbudowy. Powinien powstać na działce tuż przy budynku Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, tak by specjalnym tunelem pacjent mógł dotrzeć do rejestracji czy poszczególnych klinik. To byłoby rozwiązanie szczególnie istotne dla osób ciężko chorych, które – by się przemieszczać – muszą korzystać z wózków inwalidzkich. Mam nadzieję, że do końca września będziemy mieli koncepcję takiego parkingu i wstępny kosztorys. Chciałbym przypomnieć, że obecnie do dyspozycji pacjentów i odwiedzających szpital jest 900 miejsc postojowych. Na nowym mogłoby powstać 200 kolejnych. Przypominam też, że pacjenci przyjeżdżający do Centrum na leczenie, na dzienną chemię, nie muszą płacić za postój na parkingu. Bilet pobrany przy wjeździe należy podbić w gabinecie lekarskim i można go anulować w punkcie obsługi  parkingu w budynku głównym Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

– Projekt doposażenia Świętokrzyskiego Centrum Onkologii to największa tegoroczna inwestycja w szpitalach marszałkowskich, ale chyba nie jedyna?   

To rzeczywiście największy tegoroczny projekt wsparcia dla naszych szpitali. Ale w tym roku z budżetu województwa i RPO przekazaliśmy już 100 milionów złotych dla podległych samorządowi placówek. Dotyczy to zarówno prac remontowych, modernizacji obiektów, jak i zakupu nowego sprzętu. Ostatnio przekazaliśmy np. pół miliona złotych dla Szpitala Św. Rafała w Czerwonej Górze, jako wkład własny lecznicy do zakupu nowoczesnego tomografu.  W sumie w ciągu ostatnich 10 lat na zmodernizowanie i doposażenie naszych szpitali wydaliśmy ponad 400 milionów złotych.

Dziękuję za rozmowę.

Iwona Sinkiewicz – Potaczała

 

Galeria zdjęć