Kolejne Miliony Na Modernizację I Budowę Dróg Dojazdowych Do Pól (17)

Kolejne miliony na modernizację i budowę dróg dojazdowych do pól

Ponad 2 346 000,00 zł wsparcia z budżetu województwa świętokrzyskiego otrzymało dziś 29 samorządów na modernizację i budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Umowy z przedstawicielami gmin podpisał dziś członek Zarządu Marek Jońca.


Była to druga tura wsparcia, pierwsze umowy z przedstawicielami samorządów gmin wiejskich podpisano w czwartek 7 września. W sumie wnioski dotyczące budowy, odbudowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych złożyły 64 gminy i 1 powiat z województwa świętokrzyskiego. Łączna kwota wnioskowanych środków wynosiła 8 785 024,91 zł. Ogólna kwota wsparcia na te prace w  bieżącym roku dla 62 samorządów to 4 844 400,00 zł. Środki przeznaczone na ten cel pochodzą z tytułu opłat wynikających z wyłączenia gruntów rolnych.

– Środki budżetu województwa przeznaczone na ten cel pochodzą z tytułu opłat wnoszonych przez gminy, wynikających z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Zależy nam, by poprawiać warunki pracy rolników, dostosowywać drogi do nowoczesnego ciężkiego sprzętu i pojazdów. Dzięki takiemu wsparciu systematycznie ubywa złej jakości dróg dojazdowych w regionie – mówił członek Zarządu Marek Jońca.

Dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa świętokrzyskiego powstanie, bądź zostanie zmodernizowanych 27 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Województwo Świętokrzyskie w ramach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich wspiera inicjatywy dążące do poprawy życia na wsi. Jednym z takich zadań jest dofinansowanie zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Szczegółowe zasady postępowania w zakresie wsparcia finansowego gmin określone zostały w Zarządzeniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nr 150/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania z budżetu Województwa Świętokrzyskiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.