Kolejne posiedzenie Zespołu problemowego ds. sytuacji w Łagowie WRDS

Kolejne posiedzenie Zespołu problemowego ds. sytuacji w Łagowie WRDS

Podsumowanie dotychczasowych rozmów i ustaleń było tematem posiedzenia Zespołu problemowego ds. sytuacji w gminie Łagów, powołanego przy Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Kielcach. Wzięli w nim udział przedstawiciele Gminy Łagów, Przedsiębiorców Górniczych i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Celem tego zespołu jest analizowanie rozwiązań oraz formułowanie opinii i wniosków w zakresie rozwiązania problemów gminy Łagów, związanych z działaniem na jej terenie kopalń i zakładów przeróbczych. Został on powołany w marcu tego roku.

Teraz przyszedł czas na pierwsze wnioski z jego działalności, która polegała m.in. na organizowaniu spotkań władz gminy z przedsiębiorcami i mediowaniu dla wypracowania jak najlepszych rozwiązań.

Spotkanie prowadził Aleksander Kabziński, przewodniczący Zespołu, a uczestniczył w nim m.in. Sławomir Neugebauer, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały przesłane przez przedsiębiorców indywidualnych działania, których celem jest ograniczenie emisji oraz badań powodów zapylenia. Przedstawiono również informacje o przebiegu działań związanych z budową drogi gminnej odcinka A oraz o przebiegu przejęcia porozumienia i zgłoszonych rozbieżnościach.

– To spotkanie ma podsumować ten temat, z którym na początku roku zwrócił się do WRDS za pośrednictwem marszałka województwa Urząd Gminy w Łagowie. Chcieliśmy przygotować jak najpełniejsze informacje, wypracować treść porozumienia oraz przekazać je stronom zainteresowanym. Niestety zostało ono w terminie podpisane przez tylko jedną firmę. 3 firmy wniosły uwagi natomiast dwie nie odpowiedziały na propozycję nad czym ubolewamy, wierząc, że porozumienie nadal jest możliwe – mówił Aleksander Kabziński.

Podczas spotkania padła również propozycja wystosowania apelu w sprawie zmiany projektu budowy drogi S74, tak aby umożliwić przedsiębiorcom wcześniejsze włączenie się w nowy ciąg drogi.