Na termodernizację obiektów w powiecie opatowskim

Na termodernizację obiektów w powiecie opatowskim

Ponad 12 mln zł dofinansowania otrzyma powiat opatowski na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”.  W siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Sobowie, gm. Ożarów Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa podpisał ze starostą opatowskim Bogusławem Włodarczykiem pre-umowę w tej sprawie. W uroczystości uczestniczyła radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Ewelina Bień.

– Niespełna miesiąc temu podpisywaliśmy dużą umowę, która dotyczyła Zespołu Szkół Zawodowych w Opatowie – powiedział Marek Szczepanik. –  Podkreśliłem wtedy, że to nie pierwsze i nie ostatnie nasze spotkanie, gdy podpisujemy umowę na tak duże inwestycje. Dzisiaj spotykamy się w Sobowie. To jest największy projekt, który wpłynął w tym konkursie. Jego wartość wynosi ponad 16 mln zł, z tego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego ponad 12 mln. Przed nami kolejne inwestycje i jeszcze będziemy mieli okazję się zobaczyć. Kolejne nabory, konkursy są uruchamiane.  Dobrą współpracę realizujemy na wszystkich szczeblach samorządu: gminy, powiatu, województwa. Efekty są widoczne.  

Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Ewelina Bień wyraziła zadowolenie, że powiat opatowski ma takich fachowców, którzy potrafią przygotowywać bardzo dobre wnioski. – To nie jest łatwe zadanie – nie ukrywała. – Dziękuję wszystkim pracownikom, którzy się przykładają do tego, by wnioski były dobrze przygotowane, dziękuję radnym. Nikt nam nie może zarzucić, że tu jest ruina. Życzę, by do powiatu trafiało jak najwięcej funduszy.  

Termomodernizacja obejmuje 18 budynków, obiektów użyteczności publicznej. Jej  celem jest ochrona środowiska poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i gazów cieplarnianych oraz zastosowanie przyjaznych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulejowie, gmina Tarłów, zmodernizowana zostanie istniejąca instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja elektryczna, które są w złym stanie technicznym. W Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, gmina Opatów, zmieniona zostanie izolacyjność przegród zewnętrznych, dachu, stropu piwnicy, by zmniejszyć straty ciepła. Poprawiona też zostanie wentylacja. W Domu Pomocy Społecznej w Sobowie, gmina Ożarów i w Domu Dziennym „Senior – Wigor” w Opatowie  zmodernizowane zostaną instalacje cieplne elektryczne, podobnie w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Ożarowie.

O tym, że podpisanie pre-umowy jest wydarzeniem nietuzinkowym, mówił starosta opatowski Bogusław Włodarczyk. – W ramach tego działania nie ma na terenie województwa takiego samorządu, który dostaje tak dużą kwotę – podkreślał. – Konsekwentnie realizujemy nasze zadania. Każda z tych inwestycji daje kolejne miejsca pracy.

Gospodarz gminy Ożarów, burmistrz Marcin Majcher, powiedział, że wszystko, co dzieje się na naszym terenie, jest zbawienne i korzystne. To wzbogaca bazę i pomaga w realizacji wielu zadań.