Dorota Łukomska Podpisała Umowę Na Dofinansowanie

Kolejne projekty z unijnym dofinansowaniem

Poprawa efektywności energetycznej i rewitalizacja – kolejne trzy umowy na 10,5 mln złotych łącznego dofinansowania projektów z funduszy unijnych podpisali dziś marszałek Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Tomasz Jamka z burmistrz Stąporkowa Dorotą Łukomską, wójtem Tuczęp Jackiem Wilkiem oraz z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie Pawłem Wojtasikiem.


– Gminy Stąporków i Tuczępy oraz szpital w Staszowie realizować będą projekty współfinansowane z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość dofinansowania trzech projektów to 10 mln 554 tys. zł – mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

W wydarzeniu wzięli udział także dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jacek Sułek oraz poseł Mariusz Gosek.

Instrument REACT EU

Gmina Stąporków i Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie podpisały umowy na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z efektywnością energetyczną w ramach instrumentu REACT EU.

– Koszt całkowity projektu, który realizować będzie samorząd Stąporkowa to 4 mln 032 tys. zł, z czego dofinansowanie z UE zamknęło się w kwocie 3 mln 427 tys. zł – dodaje członek Zarządu Tomasz Jamka.

W ramach projektu przewidziano kompleksową termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w Krasnej oraz przedszkola w Stąporkowie. Zakres prac obejmie m.in. modernizację systemu C.O. wraz z instalacją wentylacji mechanicznej w części budynku, zastosowanie automatyki pogodowej sterującej nowo zaprojektowanym układem C.O., wymianę drzwi i okien, modernizację instalacji elektrycznej oraz instalację paneli PV.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie otrzymał unijne dofinansowanie w wysokości 3 mln 659 tys. zł. Całkowita wartość projektu to 4 mln 344 tys. zł. W jego ramach przewidziano termomodernizację trzech budynków (w tym m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, kompleksowa modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.), modernizacji lokalnej sieci ciepłowniczej oraz lokalnego źródła ciepła, a także montaż instalacji fotowoltaicznych.

Rewitalizacja

Natomiast przedstawiciele gminy Tuczępy podpisali preumowę na realizację projektu z Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. Wartość dofinansowania z funduszy unijnych to 3 mln 468 tys. zł, koszt całego projektu – 4 mln 447 tys. zł. W ramach projektu zaplanowano adaptację zabytkowego budynku dawnej „organistówki” na cele muzeum i świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży, montaż na tym obiekcie instalacji OZE, stworzenie atrakcyjnych i zielonych przestrzeni publicznych, instalację monitoringu. Przewidziano również adaptację nieużytkowanego budynku na cele prowadzenia działalności gospodarczej oraz wyposażenie Centrum Kultury, dzięki któremu będzie można rozszerzyć działalność placówki. Ogólna powierzchnia obszarów, które zostaną objęte rewitalizacją, to prawie 4 ha.

Galeria zdjęć