Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Renata Janik, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, podpisują umowy

Kolejne wsparcie w wysokości niemal 3,7 miliona złotych trafi do świętokrzyskich domów pomocy społecznej

Prawie 3,7 mln zł w formie grantów trafi do 33 domów pomocy społecznej z województwa świętokrzyskiego. Już po raz drugi domy pomocy społecznej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie otrzymają dofinansowanie w formie Grantów, zostaną one przekazane w ramach projektu „Bezpieczna Przyszłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jak informuje wicemarszałek Renata Janik – to już trzeci nabór w ramach projektu „Bezpieczna Przyszłość”, na realizację którego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pozyskał łącznie 20,7 mln złotych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Tym razem, podobnie jak podczas pierwszego naboru, wsparciem objęte zostały domy pomocy społecznej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie. Projekt zakłada przeznaczanie środków finansowych na ograniczenie i łagodzenie skutków epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, w tym zabezpieczenie mieszkańców oraz personelu przebywającego w domach pomocy społecznej.

-W wyniku podpisanych dzisiaj umów przekażemy wsparcie do 33 domów pomocy społecznej, w których przebywa około 3 tys. mieszkańców oraz zatrudnionych jest niemal 1,9 tys. pracowników. W ramach grantu zakupione zostaną środki ochrony indywidualnej, sprzęt oraz wyposażenie – mam nadzieję, że wsparcie finansowe w postaci dodatku do wynagrodzenia, które otrzymają pracownicy placówek, częściowo zrekompensuje ich ciężką, odpowiedzialną i niezbędną pracę na rzecz mieszkańców domów pomocy społecznej – mówi wicemarszałek Renata Janik.