żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej Wspierają Pracowników Domów Pomocy Społecznej

Kolejny dom opieki społecznej wspierany przez WOT

Świętokrzyscy terytorialsi poszerzają wsparcie społeczności lokalnej. Wspomagają personel DPS w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie.

Żołnierze 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej wraz z podchorążymi Wojskowej Akademii Technicznej wspierają Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie oraz drugi już DPS w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do każdej z tych placówek skierowanych i zakwaterowanych na miejscu zostało po 4 żołnierzy. W obu tych przypadkach chodzi o pomoc personelowi, która polega głównie na opiece nad pensjonariuszami oraz na dostarczaniu posiłków do pokoi.

– Poprosiłem o pomoc wojsko, ponieważ obecna sytuacja nałożyła na nas wiele nowych obowiązków, które przy obecnej ilości personelu nie mogliśmy spełnić. Na przykład na stołówce gromadziło się przy każdym posiłku około stu mieszkańców, a w tej chwili takich sytuacji musimy unikać. Żołnierze roznoszą wszystkim posiłki do pokoi, co w chwili obecnej przerastałoby możliwości naszego personelu, przyjmują pacjentów, którzy przychodzą na rehabilitację. Każdemu przed wejściem jest mierzona temperatura oraz jest przeprowadzany wywiad epidemiologiczny. Wspomagają również pielęgniarki i salowe przy opiece – powiedział ks. Jan Jagiełka dyrektor Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie.
W sumie w sześciu domach pomocy społecznej w województwie świętokrzyskim ponad dwudziestu terytorialsów i podchorążych służyło lub służy pomocą personelowi.

Brygady obrony terytorialnej w całej Polsce wspierają obecnie kilkadziesiąt domów pomocy społecznej, ale liczba ta wciąż rośnie. Udzielane wsparcie obejmuje m.in. dostawy żywności i środków ochrony osobistej, kontrolę sanitarną, ewakuację medyczną personelu i pensjonariuszy, wsparcie logistyczne, pobieranie wymazów czy też przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wykonują zadania na rzecz walki z koronawirusem już od 6 marca – dwa dni po wykryciu pierwszego przypadku zakażenia w Polsce. Od 18 marca WOT prowadzi pierwszą w historii ogólnopolską operację przeciwkryzysową pod kryptonimem „Odporna Wiosna”. Każdego dnia w bezpośrednie działania zaangażowanych jest około 5 tys. żołnierzy i przydzielonych pod dowództwo WOT podchorążych akademii wojskowych. Celem operacji jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych.

Galeria zdjęć