Maseczki Dla Strażaków Od Władz Województwa (2)

Maseczki dla strażaków od władz województwa

4 tysiące maseczek wielokrotnego użytku trafiło do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Ten szczególnie potrzebny w dobie panującej epidemii dar przekazany został dziś przez marszałka Andrzeja Bętkowskiego i wicemarszałek Renatę Janik na ręce Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach bryg. Krzysztofa Cioska. Maseczki uszyte zostały przez podmioty ekonomii społecznej z naszego województwa, w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


– W codziennej służbie strażacy niejednokrotnie narażeni są na kontakt z osobami zakażonymi, dlatego tak ważne jest, aby byli odpowiednio wyposażeni w środki ochrony osobistej, by móc właściwie zadbać o swoje bezpieczeństwo – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego realizując projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego, zrezygnował z realizacji w 2020 roku części działań projektowych. Zaoszczędzone środki finansowe w kwocie 185 tys. zł zostały przeznaczone na wsparcie świętokrzyskich podmiotów ekonomii społecznej, którym zlecono uszycie ponad 35 000 bawełnianych maseczek ochronnych wielokrotnego użytku.

– Do tej pory, w pierwszej kolejności przekazaliśmy 12 000 maseczek do 38 Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego. Ponadto maseczki otrzymali od nas świętokrzyscy policjanci, hospicja oraz inne podmioty, które wymagały pilnego wsparcia w takiej formie. Cieszę się, że teraz mogły one trafić do świętokrzyskich strażaków – powiedziała wicemarszałek Renata Janik.

Przekazane dziś maseczki trafią do jednostek Państwowej Straży Pożarnej, jednostek ratowniczo-gaśniczych, których na terenie naszego województwa jest 17, ale również jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które wspierają działania Państwowej Straży Pożarnej w walce z epidemią COVID-19.

– Chcemy aby zabezpieczenie druhów ochotników nie odbiegało od tych standardów, które obowiązują w Państwowej Straży Pożarnej – powiedział bryg. Krzysztof Ciosek, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Galeria zdjęć