Dyrektorzy Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Czekają Na Pytania.

Kolejny powiat konsultuje nowy program unijny

 Jakie są oczekiwania samorządowców, przedsiębiorców i społeczności powiatu opatowskiego wobec propozycji programu regionalnego? Jakie typy inwestycji będzie można realizować i do jakich podmiotów będą skierowane?- na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy konsultacji, które odbyły się w Starostwie Powiatowym w Opatowie.

Opatów jest już 11 miastem na mapie społecznych konsultacji, które zakończą się 8 listopada w Skarżysku-Kamiennej. Założenia programu regionalnego na lata 2021-2027 omawiali: Anna Kucharczyk, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Artur Potaczała, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. W spotkaniu wziął udział senator Jarosław Rusiecki.

W ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 nasz region będzie dysponował kwotą 1 mld 403 mln euro, z czego ponad 1 mld euro zostanie przeznaczone na projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prezentowanego przez Artura Potaczałę, zastępcę dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wyodrębniono 4 priorytety, na łączną sumę 352 mln euro.

– To drugie źródło finansowania unijnego jest skupione na człowieku – na wszystkich etapach jego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem jego deficytów i trudności. Dobra wiadomość jest taka, że w obecnym programie regionalnym mamy o około 5 mln euro więcej niż w latach poprzednich. W ramach działania 8.6 „Kompetencje i kwalifikacje osób dorosłych”, na które przeznaczono 10, 6 mln euro, będziemy się starali podnosić kompetencje i osób dorosłych, aby choć trochę dogonić Unię Europejską, w której 12% populacji dorosłych corocznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. W województwie świętokrzyskim nieco ponad 3% osób dorosłych jest zainteresowanych tego typu wsparciem. To stanowczo za mało – mówił Artur Potaczała, zastępca dyrektora z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działania z priorytetu 10 – „Aktywni na rynku pracy” ( z kwotą 113 mln euro) omawiała Aleksandra Marcinkowska, dyrektor  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

– Rynek pracy zmienił się diametralnie na przestrzeni ostatnich trzech lat. Obecnie pracodawcy zastanawiają się, co zrobić, by utrzymać pracownika w miejscu pracy i jak być konkurencyjnym wobec innych pracodawców. Młodzi ludzie chcą dzisiaj dużo zarabiać. Kolejnym problemem jest fakt, że w naszym regionie ludzie po 55 roku życia stanowią ponad 16% wszystkich bezrobotnych. Brakuje również doradców zawodowych, więc położymy nacisk na szkolenie ludzi w zawodach deficytowych – stwierdziła dyrektor Aleksandra Marcinkowska.

Najwięcej, bo aż ponad 72 mln euro, zostanie przeznaczonych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy w ramach projektów Miejskich i Powiatowych Urzędów Pracy. Tu szczególny nacisk zostanie położony na młodych bezrobotnych do 29 roku i tych po 55 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, z niskimi kwalifikacjami i bez kwalifikacji. Jak również na osoby sprawujące opiekę nad osobą potrzebującą i powracające na rynek pracy po takiej opiece, imigrantów, reemigrantów, bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-55 lat i młodzież będącą klientami OHP.

Najbliższe i ostatnie już konsultacje projektu nowego programu regionalnego odbędą się w Pińczowie –5 listopada i w Skarżysku-Kamiennej-8 listopada. Wszystkie spotkania konsultacyjne rozpoczynają się o godz. 10, można je śledzić również za pośrednictwem platformy internetowej Webex: https://sejmik-kielce.webex.com/meet/konsultacje

 

 

Galeria zdjęć