Arkadiusz Ślipikowski, Elżbieta Korus, Andrzej Bętkowski, Stanisałw Słowik, Renata Janik, Damian Gad

Kolejny Zakład Aktywności Zawodowej powstanie w regionie

15 grudnia 2023 roku w Szczaworyżu zostanie otwarty Zakład Aktywności Zawodowej, w którym zatrudnienie znajdzie 35 osób. Dziś marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik podpisali z dyrektorem Caritas Diecezji Kieleckiej Stanisławem Słowikiem umowę na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania zakładu. 

– Zakłady Aktywności Zawodowej są najlepszą formą aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Po raz kolejny środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będące w dyspozycji Samorządu Województwa zostaną przekazane na wsparcie osób z niepełnosprawnościami – powiedział marszałek Andrzej Bętkowski.

– Osoby z niepełnosprawnościami chcą pracować i normalnie żyć. Dlatego Zarząd Województwa Świętokrzyskiego tworzy warunki do tego, aby takie zakłady powstawały. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego przekaże na utworzenie i działanie Zakładu środki PFRON będące w dyspozycji Samorządu w wysokości ponad 901 tysięcy złotych. Zachęcam kolejne organizacje do tworzenia takich ważnych miejsc – podkreśliła wicemarszałek Renata Janik, dodając że w ostatnich latach w regionie powstało ponad 200 miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami.

Placówka, której organizatorem jest Caritas Diecezji Kieleckiej, zostanie utworzona 15 grudnia bieżącego roku w Szczaworyżu (gmina Busko-Zdrój) i stworzy miejsce pracy dla 25 osób z niepełnosprawnością oraz 10 osób personelu. Zakład Aktywności Zawodowej w swym założeniu aktywizuje zawodowo oraz społecznie osoby z niepełnosprawnościami. Rehabilitacja zawodowa realizowana jest poprzez prowadzoną działalność wytwórczo-usługową w ramach 4 pracowni: świec, ogrodniczej i pielęgnacji zieleni, rękodzieła, przetwórstwa owoców i warzyw. Ponadto rehabilitacja prowadzona jest poprzez szereg innych działań tj. wsparcie instruktora, doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, możliwość zdobycia nowych kwalifikacji czy umiejętności zawodowych.

– ZAZ jest jednym z wielu narzędzi, którymi staramy się wspomagać osoby z niepełnosprawnością. Miejsca te dają nie tylko możliwość spędzania wolnego czasu, ale też rozwoju zawodowego i zarabiania na swoje utrzymanie. Zasługą Zarządu Województwa jest to, że w ciągu kilku lat w regionie powstało drugie tyle ZAZ-ów w stosunku do tego co było, więc jest to znaczący postęp – podkreślił dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej Stanisław Słowik.

Zakłady tworzy się w celu przygotowania osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz określonych w ustawie osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do życia w otwartym środowisku, w tym – w miarę możliwości – do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

W wydarzeniu uczestniczyli również Elżbieta Korus dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach, jej zastępca Arkadiusz Ślipikowski i kierownik ROPS Damian Gad.

Aktualnie w województwie działa 7 zakładów aktywności zawodowej, w tym:

  1. Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie, którego organizatorem jest Powiat Starachowicki,
  2. Zakład Aktywności Zawodowej w Końskich, którego organizatorem jest Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski,
  3. Zakład Aktywności Zawodowej w Kielcach, którego organizatorem jest Caritas Diecezji Kieleckiej,
  4. Zakład Aktywności Zawodowej w Kielcach, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie,
  5. Zakład Aktywności Zawodowej w Kielcach, którego organizatorem jest Fundacja Gramy z Tobą,
  6. Zakład Aktywności Zawodowej w Sandomierzu, którego organizatorem jest Caritas Diecezji Sandomierskiej,
  7. Zakład Aktywności Zawodowej w Chmielniku, którego organizatorem jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

27 października została podpisania umowa na utworzenie 8 Zakładu Aktywności Zawodowej w Józefinie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży ,,Fundacja z Uśmiechem’’, który rozpocznie funkcjonowanie 20.12.2023 r.

Aktualnie w 7 Zakładach zatrudnionych jest 411 osób, w tym 304 osób z niepełnosprawnościami i 107 osób personelu.

Galeria zdjęć