Zdjęcie z drona uczestników korowodu Kół Gospodyń Wiejskich

Barwny korowód Kół Gospodyń Wiejskich przeszedł ulicami Kielc

Samorządowcy oraz przedstawiciele blisko stu Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu kieleckiego wzięli dziś udział w barwnym korowodzie, który przeszedł ulicami Kielc. Inicjatorką wydarzenia, w którym wzięło udział blisko 700 osób była wicemarszałek Renata Janik. Uczestniczyli w nim także wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka, dyrektor ROPS w Kielcach Elżbieta Korus i jej zastępca Arkadiusz Ślipikowski, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Magdalena Fogiel-Litwinek, prezes Polskiego Związku Kół Gospodyń Wiejskich Katarzyna Korus oraz włodarze gmin powiatu kieleckiego.

To kolejne wydarzenie tego typu, dzięki któremu Koła Gospodyń Wiejskich mogą się integrować oraz prezentować swoją działalność, tradycję ludową, nowoczesne elementy oraz pokazywać, jak pięknie się rozwijają – mówiła wicemarszałek województwa Renata Janik.

Korowód przeszedł sprzed pomnika Henryka Sienkiewicza do parku miejskiego, gdzie Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentowały swoją twórczość, mogły się zintegrować i wymienić doświadczeniami.

Chcemy, aby Koła Gospodyń Wiejskich pokazały swój potencjał, swoją moc, barwę oraz radość i udało się. Dzisiejsze wydarzenie stanowi znaczący element aktywności społecznej i ma na celu promocję i prezentację działalności tych organizacji w zakresie społecznym, kulturalnym i edukacyjnym – zaznaczyła dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Elżbieta Korus.

Organizatorami wydarzenia „Sieciowanie Organizacji Pozarządowych – Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego” był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach oraz Polski Związek Kół Gospodyń Wiejskich.

Inicjatorka powstania Polskiego Związku Kół Gospodyń Wiejskich – wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka podkreśliła, że dzisiejsze spotkanie to doskonała okazja do promocji piękniej, świętokrzyskiej, lokalnej tradycji oraz integracji wspólnoty, jaką są Koła Gospodyń Wiejskich.

W spotkaniu wzięło udział także kilkunastu samorządowców z powiatu kieleckiego.