Wicemarszałek województwa Renata Janik w otoczeniu dzieci

Świętokrzyskie dla Ukrainy. Wspólna integracja podczas festynu / Свєнтокшиське для України. Спільна інтеграція під час фестивалю

W ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w Parku Miejskim w Kielcach odbył się dziś festyn integracyjno-kulturalny dla mieszkańców naszego regionu oraz przebywających u nas gości z Ukrainy, którzy na terenie województwa świętokrzyskiego znaleźli schronienie w związku z agresją Rosji na ich kraj. Uczestników spotkania powitali wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka, wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, senator Krzysztof Słoń, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus oraz jej zastępca Arkadiusz Ślipikowski.

Dzisiejsze spotkanie ma na celu integrację obywateli z Ukrainy, którzy przyjechali do nas po wybuchu wojny i są objęci wsparciem w ramach projektu “Świętokrzyskie dla Ukrainy” z mieszkańcami naszego województwa i miasta Kielce. To są rodziny, matki z dziećmi, osoby z niepełnosprawnościami. Chcemy, aby nasze kraje się łączyły i wspierały, a poprzez tego typu wydarzenia, integrowały i pokazywały naszą kulturę i nasze zwyczaje – podkreśliła wicemarszałek województwa Renata Janik.

Organizator wydarzenia oraz lider projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach przygotował szereg atrakcji m.in. konkursy, gry, występy zespołów ludowych oraz pokazy sprzętu policyjnego i strażackiego.

„Świętokrzyskie dla Ukrainy” to projekt, który cały czas się zmienia i rozwija. Staramy się, aby odpowiadał na potrzeby naszych gości z Ukrainy. Dlatego takie spotkania jak dziś integrują i pokazują, że możemy wspólnie się bawić, ale także uczyć od siebie i przekazywać to, co mamy najpiękniejsze na przykład naszą kulturę ludową – zaznaczyła dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach Elżbieta Korus.

We wspólnej integracji wzięli udział także partnerzy projektu – przedstawiciele świętokrzyskich powiatów: kieleckiego, skarżyskiego i włoszczowskiego oraz miasta Kielce. Projekt realizowany jest ze wsparciem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Jego wartość to ponad 22 mln zł.

 

Свєнтокшиське для України. Спільна інтеграція під час фестивалю

У рамках проекту «Свєнтокшиське для України» сьогодні в Міському Парку міста Кельце відбувся інтеграційно-культурний фестиваль для жителів нашого регіону та гостей з України, які знайшли притулок на теренах свєнтокшиського воєводства через агресію Росії проти їхньої країни. Учасників зустрічі привітала Рената Янік віце-маршалек свєнтокшиського воєводства, віце-міністр спорту і туризму Анна Крупка, віце-міністр закордонних справ Пьотр Вавжик, сенатор Кшиштоф Слонь, директор Регіонального Осередку Соціальної Політики Ельжбета Корусь та її заступник Аркадіуш Шліпіковський.

Сьогоднішня зустріч спрямована на інтеграцію громадян з України, які приїхали до нас після початку війни та підтримуються в рамках проекту «Свєнтокшиське для України» з мешканцями нашого воєводства та міста Кельце. Це сім’ї, матері з дітьми, люди з інвалідністю. Ми хочемо, щоб наші країни з’єднувалися і підтримували одна одну, а через такого типу заходи об’єднувалися і показували нашу культуру і звичаї – наголосила віце-маршалек воєводства Рената Янік.

Організатор заходу та керівник проекту «Свєнтокшиське для України» – Регіональний Осередок Соціальної Політики в місті Кельце приготував низку цікавинок, напр. конкурси, ігри, виступи фольклорних колективів та демонстрація поліцейської та пожежної техніки.

«Свєнтокшиське для України» – це проект, який постійно змінюється та розвивається. Ми намагаємося, щоб він відповідав потребам наших гостей з України. Тому такі зустрічі як сьогодні об’єднують і показують, що ми можемо веселитися разом, а також вчитися один від одного і передавати те, що у нас є найпрекрасніше, наприклад, нашу народну культуру, – зазначила Ельжбета Корусь, директор Регіонального Осередку Соціальної Політики в місті Кельце.

У спільній інтеграції також взяли участь партнери проекту – представники свєнтокшиських повітів: келецького, скаржиського та влощовського, а також міста Кельце. Проект реалізується за підтримки Регіональної Операційної Програми Свєнтокшиського Воєводства на 2014-2020 роки. Його вартість становить понад 22 мільйони злотих.

Logotypu Funduszy Europejskich Unii Europejskiej Flaga Polski Herb Wojewodztwa Swietokrzyskiego 768x90

Galeria zdjęć