Marszałek I Odznaczeni Komendanci

Świętowała Straż Graniczna

W Kielcach odbyły się uroczystości, związane z 32. rocznicą powołania Straży Granicznej i 22. rocznicą sformowania struktur Straży Granicznej w Kielcach. Wzięli w nich udział marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła msza święta, celebrowana przez biskupa Jana Piotrowskiego w Bazylice Katedralnej w Kielcach w intencji funkcjonariuszy, pracowników cywilnych oraz ich rodzin. Po jej zakończeniu uczestnicy uroczystości przemaszerowali na plac Wolności. Tu zorganizowany został apel.

Zgromadzeni na placu uczestnicy jubileuszowego spotkania odśpiewali hymn państwowy, a na maszt została podniesiona flaga państwowa. Gospodarze uroczystości – komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Stanisław Laciuga i komendant Placówki Straży Granicznej w Kielcach ppłk SG Daniel Wojtaszkiewicz wręczyli awanse dla funkcjonariuszy oraz wyróżnienia i odznaki pamiątkowe za zasługi na rzecz Straży Granicznej. W gronie wyróżnionych znalazł się marszałek Andrzej Bętkowski, który złożył serdeczne życzenia wszystkim świętującym funkcjonariuszom.

– Składam wyrazy szacunku kadrze dowódczej oraz funkcjonariuszom Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu za ogromny trud i nieoceniony wysiłek, wkładany w codzienne działania zapewniające ochronę granic Polski i Unii Europejskiej, kontrolujące ruch graniczny oraz przeciwdziałające nielegalnej migracji. Troska o bezpieczeństwo obywateli to Państwa priorytet, który od ponad trzech dekad wzorcowo realizujecie – powiedział marszałek Andrzej Bętkowski.

W ramach uroczystości uczestnicy obejrzeli także pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Straży. Wśród zaproszonych gości byli m.in. senatorowie Jarosław Rusiecki i Krzysztof Słoń oraz wojewoda Zbigniew Koniusz.