Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów działa w zakresie spraw budżetu i planów finansowych Województwa, funduszy celowych, pozyskiwania i łączenia środków publicznych i prywatnych w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej.

Skład Komisji:

  1. Przewodniczący Komisji – Andrzej Swajda
  2. Zastępca Przewodniczącego Komisji – Arkadiusz Bąk
  3. Magdalena Zieleń
  4. Marcin Piętak
  5. Renata Janik
  6. Janusz Koza
  7. Grzegorz Świercz
  8. Marek Strzała
  9. Elżbieta Śreniawska