Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów działa w zakresie spraw budżetu i planów finansowych Województwa, funduszy celowych, pozyskiwania i łączenia środków publicznych i prywatnych w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej.

Skład Komisji:

  1. Przewodnicząca Komisji – Magdalena Zieleń
  2. Zastępca Przewodniczącego Komisji – Arkadiusz Bąk
  3. Marcin Piętak
  4. Renata Janik
  5. Janusz Koza
  6. Grzegorz Świercz
  7. Marek Strzała
  8. Elżbieta Śreniawska
  9. Andrzej Swajda