Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Komisja Zdrowia Polityki Społecznej i Spraw Rodziny działa w zakresie promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony praw konsumentów, funkcjonowania rodziny i polityki prorodzinnej.

Skład komisji:

  1. Waldemar Wrona – Przewodniczący Komisji.
  2. Maciej Gawin – Zastępca Przewodniczącego Komisji.
  3. Grzegorz Gałuszka.
  4. Marek Bogusławski.
  5. Agnieszka Buras.
  6. Elżbieta Śreniawska.
  7. Leszek Wawrzyła.
  8. Piotr Żołądek.