Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Komisja Zdrowia Polityki Społecznej i Spraw Rodziny działa w zakresie promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony praw konsumentów, funkcjonowania rodziny i polityki prorodzinnej.

Skład komisji:

  1. Przewodniczący: Waldemar Wrona
  2. Zastępca Przewodniczącego: Maciej Gawin
  3. Marek Bogusławski
  4. Agnieszka Buras
  5. Grzegorz Gałuszka
  6. Elżbieta Śreniawska
  7. Leszek Wawrzyła
  8. Piotr Żołądek
  9. Józef Bryk