Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Posiedzenie w dniu 5 grudnia 2019, godz. 08:30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3.


Porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020-2041.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok.
3. Wyjaśnienia dotyczące sposobu wykonania zaleceń z przeprowadzonego audytu w Wojewódzkim Domu kultury w Kielcach.
4. Przyjęcie informacji z realizacji projektu „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie”.
5. Przyjęcie informacji z realizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych ŚWIĘTOKRZYSKIE 2019.
6. Przyjęcie informacji z realizacji projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” („e-Pracownie WŚ”), współfinansowanego w ramach RPOWŚ 2014-2020.
7. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2020 r.
8. Sprawy różne.