8 9 768x512

Komisja Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego rozpoczęła prace

Pod przewodnictwem Andrzeja Prusia, przewodniczącego Sejmiku uroczyście wręczono nominacje członkom Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego VI kadencji. Odznaka będzie przyznawana osobom lub instytucjom za szczególne zasługi dla regionu.

– Dziękuję Państwu za przybycie i udział w pracach Komisji. Liczę na dobrą współpracę. Przyznając odznakę chcemy dowartościować tych, którzy na to zasługują – mówił Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku.

W skład Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego wchodzi 17 osób – marszałek, przedstawiciele Sejmiku, uczelni wyższych biznesu, świata nauki i kultury oraz świętokrzyscy samorządowcy. Na pierwszym spotkaniu Komisja zapoznała się i przyjęła regulamin pracy.

Odznakę Honorową Województwa Świętokrzyskiego ustanowił Sejmik Województwa Świętokrzyskiego.

 

Odznaka przyznawana będzie w szczególności za zasługi w rozwoju – społeczno – gospodarczym województwa świętokrzyskiego, nauki i oświaty, kultury i sztuki , badan naukowych, ochrony zdrowia, rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego oraz popularyzację walorów i osiągnięć województwa świętokrzyskiego na arenie krajowej i międzynarodowej.

Skład Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego w VI kadencji:

 1. Andrzej Pruś – Przewodniczący Sejmiku, Przewodniczący Komisji Odznaki,
 2. Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa,
 3. Mieczysław Gębski – przedstawiciel Sejmiku, Wiceprzewodniczący Sejmiku,
 4. prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński – Rektor Politechniki Świętokrzyskiej,
 5. prof. dr hab. Jacek Semaniak – Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 6. dr inż. Krzysztof Orkisz – Prezes Zarządu Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach,
 7. Jerzy Kolarz – Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego,
 8. Robert Jaworski – Prezes Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego,
 9. Andrzej Swajda – przedstawiciel Sejmiku
 10. Jan Maćkowiak – przedstawiciel Sejmiku
 11. Marek Bogusławski – przedstawiciel Sejmiku
 12. Henryk Milcarz – przedstawiciel Sejmiku, Wiceprzewodniczący Sejmiku
 13. Stanisław Nyczaj – Prezes Kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich,
 14. Sławomir Micek – Wiceprezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Kieleckiego,
 15. Maciej Lis – Przewodniczący Świętokrzyskiego Porozumienia Kombatantów i Osób Represjonowanych z Okresu II Wojny Światowej,
 16. Marcin Perz – Prezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.,
 17. Barbara Zamożniewicz – Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

Lokalizacja