Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska działa w zakresie spraw rolnictwa i skupu płodów rolnych, sytuacji socjalno-bytowej ludności wiejskiej, rozwoju i modernizacji terenów wiejskich, ochrony środowiska, korzystania z zasobów oraz kształtowania środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Skład Komisji:

  1. Przewodniczący: Artur Konarski
  2. Zastępca Przewodniczącego Komisji: Andrzej Swajda
  3. Mieczysław Gębski
  4. Marek Jońca
  5. Henryk Milcarz
  6. Andrzej Pruś
  7. Piotr Żołądek
  8. Tadeusz Kowalczyk
  9. Józef Bryk