Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska działa w zakresie spraw rolnictwa i skupu płodów rolnych, sytuacji socjalno-bytowej ludności wiejskiej, rozwoju i modernizacji terenów wiejskich, ochrony środowiska, korzystania z zasobów oraz kształtowania środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Skład Komisji:

  1. Piotr Żołądek – Przewodniczący Komisji.
  2. Tadeusz Kowalczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji.
  3. Andrzej Swajda.
  4. Artur Konarski.
  5. Mieczysław Gębski.
  6. Marek Jońca.
  7. Henryk Milcarz.
  8. Andrzej Pruś.