Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą działa w zakresie spraw: strategii rozwoju województwa, a w szczególności programów wojewódzkich, polityki rozwoju województwa, tworzenia właściwych warunków dla powstawania i działania nowych podmiotów gospodarczych, utrzymania i rozbudowy infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim, przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, zagospodarowania przestrzennego, rozwoju turystyki, promocji walorów i możliwości rozwojowych województwa, a także kontraktów i programów regionalnych oraz współpracy zagranicznej województwa.

Skład Komisji:

  1. Przewodniczący: Grzegorz Banaś
  2. Zastępca Przewodniczącego – Agnieszka Buras
  3. Mieczysław Gębski
  4. Janusz Koza
  5. Magdalena Zieleń
  6. Jan Maćkowiak
  7. Grzegorz Gałuszka
  8. Henryk Milcarz
  9. Marcin Piętak
  10. Józef Bryk