Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą działa w zakresie spraw: strategii rozwoju województwa, a w szczególności programów wojewódzkich, polityki rozwoju województwa, tworzenia właściwych warunków dla powstawania i działania nowych podmiotów gospodarczych, utrzymania i rozbudowy infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim, przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, zagospodarowania przestrzennego, rozwoju turystyki, promocji walorów i możliwości rozwojowych województwa, a także kontraktów i programów regionalnych oraz współpracy zagranicznej województwa.

Skład Komisji:

  1. Grzegorz Gałuszka, Przewodniczący.
  2. Agnieszka Buras, Zastępca Przewodniczącego.
  3. Grzegorz Banaś.
  4. Mieczysław Gębski.
  5. Janusz Koza.
  6. Magdalena Zieleń.
  7. Jan Maćkowiak
  8. Henryk Milcarz
  9. Marcin Piętak