Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą działa w zakresie spraw: strategii rozwoju województwa, a w szczególności programów wojewódzkich, polityki rozwoju województwa, tworzenia właściwych warunków dla powstawania i działania nowych podmiotów gospodarczych, utrzymania i rozbudowy infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim, przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, zagospodarowania przestrzennego, rozwoju turystyki, promocji walorów i możliwości rozwojowych województwa, a także kontraktów i programów regionalnych oraz współpracy zagranicznej województwa.

Skład Komisji:

  1. Grzegorz Gałuszka, Przewodniczący.
  2. Agnieszka Buras, Zastępca Przewodniczącego.
  3. Grzegorz Banaś.
  4. Mieczysław Gębski.
  5. Janusz Koza.
  6. Magdalena Zieleń.
  7. Jan Maćkowiak
  8. Henryk Milcarz
  9. Marcin Piętak
  10. Józef Bryk.