Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Posiedzenie w dniu 8 listopada 2019, godz. 10:00 w sali nr 202 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3.

Porządek obrad
1. Omówienie stanu w zakresie szacowania strat w uprawach w wyniku suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w bieżącym roku.
2. Informacja o działalności Polskiego Związku Wędkarskiego Oddział w Kielcach w 2018 roku z uwzględnieniem zarybień.
3. Informacja o opłatach za korzystanie ze środowiska za 2018 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia dnia zakończenia okresu zbioru wybranych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa świętokrzyskiego.
5. Sprawy różne.