Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Komisja Rolnictwa Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska działa w zakresie spraw rolnictwa i skupu płodów rolnych, sytuacji socjalno-bytowej ludności wiejskiej, rozwoju i modernizacji terenów wiejskich, gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, ochrony i kształtowania środowiska.

Skład Komisji:

  1. Przewodniczący: Wojciech Borzęcki
  2. Zastępca: Mieczysław Sas
  3. Wiesław Stępień
  4. Tadeusz Kowalczyk
  5. Piotr Żołądek
  6. Grigor Szaginian
  7. Mieczysław Gębski
  8. Henryk Milcarz