Komisja Samorządu Terytorialnego

Komisja Samorządu Terytorialnego działa w zakresie spraw kształtowania właściwych relacji między administracją rządową i samorządową oraz spraw wynikających ze wspólnej reprezentacji interesów jednostek samorządu, a także współpracy z organami regionalnych i lokalnych wspólnot samorządowych oraz bezpieczeństwa publicznego i obronności.

Skład Komisji:

  1. Przewodniczący: Bartłomiej Dorywalski
  2. Wiceprzewodniczący: Andrzej Swajda
  3. Ewelina Bień
  4. Wojciech Borzęcki
  5. Jan Maćkowiak
  6. Wiesław Stępień
  7. Arkadiusz Bąk
  8. Waldemar Wrona
  9. Janusz Koza